Karriär

Göteborgs Stad vill ge alla möjlighet till ett hälsosamt åldrande, ett självständigt liv i gemenskap, inflytande över vardagen och en trygg och hållbar vård och omsorg. För att lyckas behöver vi kompetenta medarbetare som trivs och vill jobba hos oss. Därför har vi utvecklat Kompetensmodellen, som ska hjälpa oss att rekrytera, utveckla och behålla stolta och professionella medarbetare.

Kompetensmodellen tar tillvara kompetens 

Kompetensmodellen beskriver vilken kompetens som behövs utifrån verksamhetens behov. Chefen använder Kompetensmodellen för att se vilka kompetenskrav och behov som finns nu och i framtiden. I modellen ingår verktyg för att planera hur vi tar tillvara på varje medarbetares kompetens. 

Varför har vi Kompetensmodellen? 

Den är ett sätt att visa att Göteborgs Stad behöver olika slags kompetens och att det går att utvecklas och göra karriär inom vård och omsorg. För en del av uppdragen behöver du läsa vidare. Vi vill ha utbildade medarbetare som är intresserade av att arbeta med människor och som tillsammans med patienter och kollegor vill vara med och utveckla vård och omsorg. 

Vad betyder modellen för medarbetarna?

Modellen gör det tydligt vad som förväntas av var och en utifrån sin profession. Det blir tydligt hur man kan göra karriär.

Hur kan jag levla? 

Som nyutexaminerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut börjar du arbeta på basnivå. Du arbetar i Hemsjukvården i en stadsdel och arbetar mot de tre olika områdena ordinärt boende, särskilt boende och boende med särskild service (BmSS). Du får lära dig att leda och planera arbetet utifrån din yrkesroll i hemsjukvården. Du samarbetar med de andra professionerna i ditt team i vården kring patienten. Tillsammans med dina kollegor är du med och utvecklar verksamheten (basuppdraget).

När du har arbetat ett tag och fått ytterligare kompetens genom erfarenhet och/eller utbildning, kan du utifrån verksamhetens behov erbjudas ett fördjupningsuppdrag. Då får du ansvara för kvaliteten inom ett visst område. Du samarbetar med kollegor och andra professioner inom ditt fördjupningsområde, till exempel demens, handledning av studenter eller värdegrunds- och reflektionshandledning. 

Utbildar du dig vidare och har minst 60 högskolepoäng (magisterexamen) utöver din högskoleutbildning som sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut kan du erbjudas ett expertuppdrag. Det innebär att leda utvecklingsarbete, införa nya metoder och arbetssätt, erbjuda stöd och fortbildning till dina kollegor. Expertuppdragets omfattning kan variera utifrån verksamhetens behov. Ibland kan det vara på 100% vilket innebär att du kan få en ny befattning som t.ex. specialistsjuksköterska.