Introduktion

En god introduktion är viktig för att du ska få en bra grund inför ditt kommande arbete.

Gemensam introduktion för legitimerad personal

För att få de bästa förutsättningarna och den kompetens som behövs för att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder Göteborgs Stad ett introduktionsprogram. Programmet utformas individuellt i dialog mellan dig som nyanställd, din enhetschef och din handledare.

Introduktionen är uppdelad på flera dagar: 

 • Introduktionsdag 7 oktober

Halvdagsutbildningarna är även öppna för legitimerad personal som arbetat en tid och vill förkovra sig.

 • Bostadsanpassning 7 november
 • Delegeringsprocessen 7 september eller 8 december  välj ett alternativ
 • Demens 13 oktober eller 30 november  välj ett alternativ
 • HIFE 9 november 
 • Nutrition 16 november
 • Palliativ vård 19 oktober
 • Psykisk ohälsa 13 december

Ja, jag vill anmäla mig

Inbjudan skickas till din enhetschef. I samråd bestämmer ni vilka utbildningar du ska gå. Anmälan görs via Utbildningsportalen. I utbildningsportalen och i inbjudan finns information om tid och plats.

Vid frågor hör av er till Camilla Fäldt, Utvecklingsledare för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom hälso- och sjukvård på Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, tfn: 031-365 38 78

Verksamhetsspecifik introduktion för arbets- och fysioterapeuter

 • Stöd av utsedd handledare
 • Introduktion inom hemsjukvårdens tre olika delar; ordinärt boende, särskilt boende/vård-och omsorgsboende och boende med särskild service (BmSS)

Läs mer i informationsbladet (pdf). 

Verksamhetsspecifik introduktion för sjuksköterskor

 • Stöd av utsedd handledare
 • Introduktion inom hemsjukvårdens tre olika delar; ordinärt boende, särskilt boende/vård- och omsorgsboende samt boende med särskild service (BmSS)

Läs mer i informationsbladet (pdf).

Vill du veta mer, kontakta:

Camilla Fäldt, utvecklingsledare verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 031-365 38 78

Tips till dig som ska jobba i hemsjukvården

Gå introduktionsutbildning för hemtjänst respektive och vård- och omsorgsboende respektive hemtjänst för att få en inblick i två verksamheter du kan komma att samarbeta med:

Introduktionsutbildning hemtjänst

Introduktionsutbildning vård- och omsorgsboende