Introduktion

En god introduktion är viktig för att du ska få en bra grund inför ditt kommande arbete.

Gemensam introduktion för legitimerad personal

För att få de bästa förutsättningarna och den kompetens som behövs för att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder Göteborgs Stad ett introduktionsprogram. Programmet utformas individuellt i dialog mellan dig som nyanställd, din enhetschef och din handledare.

Introduktionen är uppdelad på flera dagar: 

  • Introduktionsdag 3 februari samt 8 juni, välj ett alternativ
  • Strukturerad dokumentation 26 januari, 23 maj, 25 maj
  • Delegeringsprocessen  bara för sjuksköterskor 23 februari, 19 april samt 23 maj, välj ett alternativ
  • Demens 2 mars samt 27 april, välj ett alternativ
  • HIFE  bara för fysioterapeuter 16 mars
  • Psykisk ohälsa 20 mars
  • Bostadsanpassning  bara för arbetsterapeuter 30 mars
  • Palliativ vård 13 april
  • Nutrition 15 maj

Ja, jag vill anmäla mig

Inbjudan skickas till din enhetschef. I samråd bestämmer ni vilka utbildningar du ska gå. Anmälan görs via Utbildningsportalen. I utbildningsportalen och i inbjudan finns information om tid och plats.

Vid frågor hör av er till Camilla Fäldt, Utvecklingsledare för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom hälso- och sjukvård på Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, tfn: 031-365 38 78

Vill du veta mer, kontakta:

Camilla Fäldt, utvecklingsledare verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 031-365 38 78


Tips till dig som ska jobba i hemsjukvården

Gå introduktionsutbildning för hemtjänst respektive och vård- och omsorgsboende respektive hemtjänst för att få en inblick i två verksamheter du kan komma att samarbeta med:

Introduktionsutbildning hemtjänst

Introduktionsutbildning vård- och omsorgsboende