Foto: Jonatan Fernström

Hemsjukvård

Du som jobbar i hemsjukvården ger omvårdnad och rehabilitering till personer som har svårigheter att ta sig till en vårdcentral eller behöver hälso- och sjukvård flera gånger i veckan.

Sök lediga jobb här

Hemsjukvården finns till för personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Som hälso- och sjukvårdspersonal samarbetar du med andra yrkesgrupper som undersköterskor, stödassistenter, biståndshandläggare, läkare och andra som finns kring patienten.

Hemsjukvård bedrivs dygnet runt. Den största patientgruppen är personer över 65 år som bor i ordinärt boende (egen lägenhet eller hus) eller på särskilt boende (äldreboende). Det finns även patienter under 65 år som bor i ordinärt boende eller på BmSS (boende med särskild service). Du kan också jobba på korttidsboende där patienterna vistas tillfälligt eller i ett specialistteam, såsom ASIH-team. I ASIH jobbar du specifikt med avancerad sjukvård i hemmet.

Varför ska man välja hemsjukvården?

I hemsjukvården kommer inte patienterna till dig i en anonym sjukhuskorridor, utan du besöker dem i deras hem. Och det finns väl få sätt att bättre lära känna en människa än att komma hem till hen; ett hem säger något om en person redan vid första ögonkastet in i vardagsrummet, i hemmet finns detaljerna som skvallrar för oss, där bor historierna och minnena, och vid varje besök kliver du in i någon annans liv och vardag. På det sättet innebär arbetet i hemsjukvården en mer varierande och personlig arbetsmiljö.