Fysioterapeut Emma Backlund trapptränar patient. Foto: Lars Lanhed

Hemsjukvård

Hemsjukvården ger omvårdnad och rehabilitering till personer som har svårigheter att ta sig till en vårdcentral eller behöver hälso- och sjukvård flera gånger i veckan.

Hemsjukvård bedrivs dygnet runt. I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. 

Den största patientgruppen är personer över 65 år som bor hemma eller på äldreboende. Det finns även yngre patienter som bor hemma eller på boende med särskild service (BmSS). Du kan också jobba på korttidsboende där patienterna vistas tillfälligt eller i ett specialistteam som avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

Varför ska du välja att jobba i hemsjukvården?

I hemsjukvården besöker du patienterna i deras hem. Och det finns väl få sätt att bättre lära känna en människa än att komma hem till hen; ett hem säger något om en person redan vid första besöket i vardagsrummet. I hemmet finns detaljerna som skvallrar för oss, där bor historierna och minnena, och vid varje besök kliver du in i någon annans liv och vardag. På det sättet innebär arbetet i hemsjukvården en varierande och personlig arbetsmiljö.