Foto: Susanne Martorell

Vår förskola


Förskolan Levgrensvägen 3 ligger mitt i evenemangsstråket mellan Katrinelundsgymnasiet och Ullevi. Vi har en stor och spännande gård och en kock som lagar all vår mat.

Åldersindelade hemvister

Förskolan Levgrensvägen är indelad i fem hemvister. Förskolans hjärta är ett stort ljust rum som kallas piazzan och här möts barnen från alla hemvister för både aktiviteter och måltider. I piazzan startas och avslutas verksamheten om inte vädret tillåter att man avslutar utomhus. På förskolan finns också tre ateljéer.

Miljön spelar en stor roll i verksamheten och är ständigt föränderlig och utmanande. Miljön ska väcka nyfikenhet, lust att lära, inspirera till lek och kommunikation.

Gården är stor och utmanande

Förskolan har en stor gård som erbjuder många olika aktiviteter, den ligger också bra till för att enkelt ta sig ut och besöka både bibliotek, teatrar och andra kulturaktiviteter i Göteborg. Närheten till Katrinelundsparken ger tillgång till en ytterligare miljö med mycket att utforska kring naturkunskap och motorik.

Leken och barnets nyfikenhet i fokus

Trygghet, glädje och utmaning är de ord Levgrensvägens förskola bygger sin verksamhet på.

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia filosofin – en filosofi där man ser barnet som kompetent, nyfiket och rikt med en stor inneboende kraft att vilja utforska världen. En filosofi som går hand i hand med vad förskolans läroplan står för.

Att barnen får mycket tid och utrymme för lek är av stor vikt. Lek – främst fantasilek – utvecklar symboltänkandet, kreativiteten, förmågan till konfliktlösning utan våld, intuitionen, humorn och empatin. Leken är grunden för lärandet.

Pedagogerna uppmuntrar, stöttar och tar aktiv del i barnens lek för att utveckla och utmana lekandet. När pedagogerna är deltagande i leken så kan alla barn inkluderas på ett naturligt sätt.

Genom att förskolan har ett förhållningssätt där barnens tankar och intressen är i fokus så blir barnen delaktiga i verksamheten. För att ha möjlighet att se och höra alla barn så delas barnen in i mindre grupper under dagen. Gruppindelningen sker efter behov, intressen och ålder. På fredagsförmiddagarna arbetar hela förskolan gemensamt då alla barn är ute samtidigt på gården och erbjuds olika stationer/aktiviteter.

Nära samarbete med föräldrarna

Det är viktigt med ett nära samarbete med föräldrarna. Kommunikation sker vid den dagliga hämtningen/lämningen och föräldrarna erbjuds också utvecklingssamtal. Föräldrarna bjuds in vid flera tillfällen under terminen, för att barnen och pedagoger ska få möjlighet att  berätta om den pågående verksamheten. Dessa tillfällen kan innebära allt från vanliga informativa föräldramöten till möten utformade av barnen på den aktuella hemvisten.

Förskolan har också ett föräldraråd med representanter från varje hemvist.

All aktuell information till föräldrarna sker via unikum, dit varje förälder får en egen inloggning. Där uppdaterar också pedagogerna om vad som pågår just nu i den pedagogiska verksamheten som barnen deltar i.