Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Lerumsvägen 31 omringas av lantlig landskap där vi gemensamt skapar en fin lärmiljö för våra barn, en stor del av vår pedagogik är att använda oss av det naturen har att erbjuda. Vi är stolta över vår Grön Flagg certifiering, det innebär att vi aktivt jobbar med hållbar utveckling som en naturlig del av det dagliga förskolearbetet. Förskolan ligger nära många andra förskolor som samarbetar tillsammans mot en likvärdig förskola, förskolan Lerumsvägen 31 ligger även nära Bergums skola.

Avdelningar och personal

Förskolan Lerumsvägen 31 har fyra avdelningar: Godisbutiken, Myrstacken, Trollet och Draken. På samtliga avdelningar finns det barn i åldrarna 1-5. Alla avdelningar har lekhall, målarateljé och generösa utrymmen att vistas i. Här arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag. Förskolan har tillgång till en specialpedagog.

Pedagogik på förskolan

I en mycket fin läromiljö arbetar förskollärare och barnskötare med material och inspiration från läroplanen. Deras uppdrag är att tillsammans i arbetslag arbeta med barnens värdegrunden för att skapa goda relationer.

Vi är stolta över vår Grön Flagg certifiering. Den innebär att vi aktivt jobbar med hållbar utveckling som en naturlig del av det dagliga förskolearbetet.

En dag på förskolan

Efter den gemensamma morgonstunden och frukost tar verksamheten fart på avdelningarna med samling, fruktstund, temaarbete och lek i varierande innehåll.

Avdelningarna försöker gå ut minst en gång varje dag för att leka, uppleva och undersöka.

Efter lunch har avdelningarna en vilostund och/eller lugnare aktiviteter.

Barnen fortsätter dagen med lek, omsorg och lärande tills vi stänger.

Utomhusmiljö

Förskolans gård erbjuder barnen på förskolan till att upptäcka och uppleva nya saker varje dag. Vi har stor tillgång till naturen som vi besöker dagligen och uppskattas av både stora och små.

Kul att veta

Hela området Bergum-Gunnilse samarbetar och har gemensamma traditioner under läsåret. Nobelmiddag, Världsbokdagen, PI-dagen och Kniparedsloppet är några av de återkommande aktiviteterna som anpassas till barnens förmåga.

Välkommen till vår förskola!