Foto: Helena Högfeldt

Vår skola

Du hittar Lerlyckeskolan i ett naturnära område i Lundby. Här går cirka 325 elever från förskoleklass till årskurs 6. I varje årskurs går cirka 50 elever. Skolan har också fyra fritidshemsavdelningar.

Skolans profil

På skolan arbetar vi utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt. Det innebär att vi väljer att se eleverna så som var och en av eleverna vill bli sedd. Vi lyssnar på varandra så som man vill bli lyssnad på. Vi talar med varandra och inte om varandra. Vi talar med varandra på hjälpsamt sätt och vi utgår från att alla har goda intentioner och reder ut missförstånd. Detta gäller alla – såväl vuxna som elever.

Lerlyckeskolan ligger i ett lugnt bostadsområde nära flera grönområden, till exempel Hisingsparken.

Fritidshem

Skolan har fyra fritidshemsavdelningar och en fritidsklubb. Dessa är Ekan, Pärlan, Musslan och Fyren samt Bojen. Här vistas sammanlagt cirka 200 elever på eftermiddagarna. På fritidshemmet lär sig eleven att ingå i sociala sammanhang och att utveckla sin identitet. Utifrån läroplanens mål ska eleverna utveckla sociala, relationella, tekniska, praktiska och estetiska kompetenser.

Likabehandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Lerlyckeskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn.