Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Lennart Torstenssonsgatan 11 ligger i ett vackert 40-tals hus med egen naturtomt ett stenkast från Avenyn.

Förskola i q-märkt villa i Lorensberg

Förskolan Lennart Torstenssonsgatan öppnade hösten 2014 och här finns två avdelningar, en för yngre barn och en för äldre.

Förskolan ligger på en lugn återvändsgata ett stenkast från Götaplatsen och Näckrosdammen mitt i Lorensbergs villastad. Liksom de övriga husen på gatan är förskolan en äldre pampig tegelfastighet i två våningar. Huset är q-märkt och gamla detaljer som stuckaturer och öppen spis är bevarade.

De äldre barnen håller till på övervåningen och de yngre på nederplan. De yngre barnen sover i sina vagnar i det vind- och regnskyddade uterummet. Under delar av dagen delas barnen in i mindre grupper.

I enheten arbetar en specialpedagog som delvis arbetar som handledare för pedagogerna.

Lek på spännande naturtomt

Vår gård är ingen klassisk förskolegård utan en kuperad naturtomt. Här finns mycket träd och växtlighet. Det är en gård som erbjuder barnen utmaningar för både motorik och sinnen. Utanför gården ligger ett större skogsparti.

Inspiration av Reggio Emilia

Förskolan inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi som innebär att ta tillvara på och utveckla barns alla uttrycksmöjligheter. Barnet ses som rikt och kompetent och pedagogen ser sig själv som medforskande i barnets sätt att utforska omvärlden. Vi väcker barnens lust att lära.

Skapande, observation och dokumentation har stor betydelse i verksamheten.

Delaktiga föräldrar

Förskolan ska komplettera hemmet. Vi strävar därför efter ett nära samarbete med vårdnadshavarna där den vardagliga kontakten är viktig. Dokumentation och kommunikation kring barnens lärande och utveckling blir viktiga redskap för att föräldrar ska känna delaktighet.