Vår förskola

Förskolan Leijonsparres väg 3 är belägen vid Skansberget i hjärtat av Linnéstaden. Förskolan har två avdelningar som tillsammans bildar ett storarbetslag. Det innebär att alla barn lär känna alla pedagoger.

Området runt omkring förskolan erbjuder ett flertal lekplatser, grönområden och närhet till de centrala delarna av staden med stort kulturutbud.

Förskolan har två stora, fina gårdar, en gård som är utformad mer som en lekplats och en fantastisk, stor naturgård där vi odlar både i odlingslådor och större odlingar som till exempel olika buskar och växter.  Vi är ute på våra gårdar minst en gång varje dag oavsett väder och använder oss även av våra omgivningar för utflykter, såsom Skansberget och Slottsskogen.

Vi arbetar medvetet med hållbar utveckling som gemensam grund och förskolan är Grön Flagg-certifierad. Vi arbetar även aktivt med en jämställd förskola där varje barn ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar.

På förskolan arbetar vi mycket med skapande verksamhet i olika former. Vi vill att sagor, skaparglädje, berättande, sång, musik och rörelse blir viktiga inslag i vår verksamhet. Vi vill vara närvarande pedagoger och spendera mycket tid på barnens nivå både i inne och utemiljö.

Nyfiken på förskolorna i Linné

Välkommen att träffa rektorer och de som jobbar med placering av barn i förskolan. Du får veta mer om förskolorna och hur du gör för att söka plats till ditt barn. Föräldrastödjare från Socialförvaltningen finns också på plats och berättar om sitt arbete.

När: Onsdag den 20 mars klockan 17.
Var
: Fjärde Långgatan 48. Ta högra hissen
upp till våning 9 så möter vi dig vid dörren.

Välkommen!