Vad är mindfulness?

Hos Lavendel kan du gå kurser i stresshantering och mindfulness. Mindfulness är en meditationsteknik med syfte att göra dig uppmärksam och medveten om dina tankar, känslor och kropp. Metoden har visat sig vara verksam inom stressproblematik.

Med rötter i zenbuddism

Mindfulness är en meditationsteknik som har sina rötter i zenbuddismen, men är som behandlingsmetod lyft ur sin religion. Forskning har visat att metoden är verksam för personer med stressproblematik.

Mindfulness - att bli närvarande i nuet

Mindfulness handlar om att leva mer närvarande i nuet, och att se saker som de är utan att försöka förändra. Mindfulness innebär också att försöka medvetandegöra när man i vissa situationer kopplar på sin autopilot istället för att aktivt delta i det som sker. Det är i nuet vi lever; det förflutna har redan passerat och framtiden har ännu inte inträffat.

Ett förhållningssätt som verkar för mindfulness är att acceptera, inte vara dömande eller värderande och att vara uppmärksam på det som är i nuet. Syftet är också att medvetandegöra tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser – att bli uppmärksam på när vi oroar oss för framtiden eller ältar det som redan varit.