Fotograf: Åsa Sandberg

Om Lavendel

Du som behöver hjälp att hantera din stress kan få det hos Lavendel. Vi är ett komplement till befintlig företagshälsovård och riktar oss till medarbetare och chefer i Göteborgs Stad. Lavendel erbjuder dig konkreta verktyg baserade på den kognitiva psykoterapin.

Om verksamheten

Stressmottagningen Lavendel startade 2002 och är ett komplement till företagshälsovården. Verksamheten är utvärderad av psykologiska- och pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet.

På Lavendel arbetar vi med en evidensbaserad form av kognitiv beteendeterapi i överensstämmelse med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av stress, depression och ångest.

En vetenskaplig bas i kognitiv teori och metodik innebär bland annat en övertygelse om att individen med sin inneboende förmåga och med rätt stöd kan hjälpa sig själv. Genom ökad kunskap om sambandet mellan tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och handlingar ger vi individen förståelse och redskap för att komma vidare.

Avtal behövs inte för beställare inom Göteborgs stad.

Anmälan sker via arbetsgivare eller HR-avdelning.

Vad kan du få hjälp med på Lavendel?

Lavendel erbjuder enskilda terapisamtal, stresshanteringskurser och skräddarsydda åtgärder riktade mot arbetsgrupper. Målgruppen är medarbetare och chefer anställda inom Göteborgs Stad.

Vi erbjuder dig:

  • kurser i stresshantering och mindfulness, som startar regelbundet
  • enskilda kognitiva samtal
  • föreläsningar
  • coaching/handledning

Kontakt och besök

Ansvarig för Lavendel är Åsa Sandberg, leg. psykoterapeut och auktoriserad inom KBT. Här hittar du kontaktuppgifter.

Vi finns på Prinsgatan 12, våning 3.