Till innehåll
Foto: Elisabeth Arvidsson

Låssbyvägen 55 förskola

Välkommen till Låssbyvägen 55 förskola

Förskolan, som ligger i området Låssby Äng i Torslanda, har fem hemvister med flera gemensamma utrymmen exempelvis ateljé, torg, kök, matplats och två åldersindelade uteplatser. Våra hemvister är åldersanpassade och varje höst sker en förflyttning till nästa hemvist, vilket innebär att utmaningarna stegras ju äldre barnen blir.

${loading}