Vår förskola


Lärande och lek står i fokus i våra ljusa lokaler och stora fina gård. Här kan barnen leka och lära i en kreativ miljö.

Lokaler med plats för lärande och lek

Förskolan finns i ett tvåvåningshus med ljusa och stora lokaler. Vi har fyra avdelningar, två för de yngre barnen och två för del äldre. På Blåklinten och Gulsippan går de yngre barnen och på Blåmesen och Gulsparven de äldre.

Rolig och utmanande gård

Gården är stor med kullar, gräsmattor, träd, buskar, asfalt att cykla eller spela bollspel på. Utanför gården har vi grönområden med skog, berg och gräsmattor.

Innehållsrika dagar

06.15  Förskolan öppnar

08.00  Frukost

09.00  Fri lek eller aktiviteter i mindre grupper

10:00 Fruktstund

10.15  Utevistelse

11.30/12.00  Lunch (olika tider för små och stora barn)

12.00  Vila små barn

13.00  Vila eller saga för stora barn

14.00  Fri lek

14.30  Mellanmål

18.00  stänger förskolan

Aktiviteter i mindre grupp kan vara promenad, rytmik, sång, sagor, pussel, barnens projekt etc.

Besök på förskolan

Vill du besöka oss inför att ditt barn ska börja förskolan? Kontakta avdelning Blåklinten telefon 031-365 32 01 och boka in ditt besök.