Om lärarakademin

Inom grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad skapas en Lärarakademi. Syftet är att med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet arbeta med kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom de verksamheter som ingår i förvaltningens ansvar: grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem. Lärarakademin arbetar i nära samverkan med Rektorsakademin.

Tre prioriterade områden

Under våren 2021 har Lärarakademin tre prioriterade områden: