Om lärarakademin

Inom grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad finns det en Lärarakademi. Syftet är att med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet arbeta med kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom de verksamheter som ingår i förvaltningens ansvar: grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem. Lärarakademin arbetar i nära samverkan med rektorsakademin.