Sexualitet, samtycke och relationer


Sexualitet, samtycke och relationer ingår i de mänskliga rättigheterna. I skolans ansvar på området ingår bland annat att främja hälsa och välbefinnande och förbättra elevernas förutsättningar att göra medvetna och självständiga val. Här finns stödmaterial som kan användas för att stärka undervisningen i dessa frågor.

Utbildningar/stöd för elever

RFSU:s lokalföreningar erbjuder specialutbildade informatörer som utifrån en arbetar med upplysning kring sexualitet. RFSU-informatörerna blandar gruppdiskussioner med värderingsövningar och fakta om kroppen. 

UMO, ungdomsmottagningen är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Sveriges alla regioner ansvarar för UMO. Målgrupp högstadiet och gymnasiet 

Svartsjuka är inte romantiskt riktar sig till unga personer. Webbplatsen finns för den som blir utsatt för våld i en relation, är orolig för en vän, utsätter någon annan för våld eller bara vill veta mer om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Du som arbetar med unga kan även få konkreta tips och stöd i ditt arbete.

Stöd till dig som arbetar i skolan

Det finns fyra Resursteam heder i staden som har specialistkunskap inom hedersrelaterat våld. De vänder sig både till utsatta och yrkesverksamma som behöver hjälp och stöd i dessa frågor. Resursteamen erbjuder rådgivning och stöd även i enskilda ärenden. Känner ni oro för en elev eller situation kontakta dem gärna för konsultation eller kunskapshöjning på er skola. 

Att vara en trygg vuxen. Stöd och informationsmaterial om våld och orosanmälan. Många barn och unga upplever våld i hemmet. Många barn och unga blir också utsatta för våld, övergrepp samt i vissa fall hedersrelaterat våld och förtryck hemma eller på andra platser som i skolan eller på fritiden. Under pandemin ökar utsattheten och isoleringen för barn och unga. För utsatta barn är det viktigt att du som vuxen lyssnar och tar det de säger på allvar. Stödmaterial finns längst ner på sidan.

Material för fortbildning/utbildningar

Här är Göteborg stads temasida: kompetensutveckling i sociala frågor. Här hittar du information om kompetensutveckling och stöd i arbetet inom  sexuell hälsa samt våld i nära och heder. Kompetensutveckling i sociala frågor bland annat sexuell hälsa, våld i nära och hedersrelaterat våld och förtryck.

Skolverket har material för att utveckla undervisningen kring sex och samlevnad i grundskolans yngre åldrar, äldre åldrar samt grundsärskolan. 

Film En timme om sexualkunskap i Anpassad skola, Intervju/samtal 58 min Varför är det så viktigt med sexualkunskap i särskolan? Annika Edwards samtalar med Lotta Löfgren Mårtensson, professor i sexologi, Zafire vrba, pedagog i särskolan, Olof Risberg, psykolog och psykoterapeut och Thérèse Juvall, skol-och utbildningsansvarig på Lafa. Här hittar du filmen

Föreläsningar av Marco Vega på 20 minuter. Marco Vega är föreläsare och sexualupplysare. Dessa filmer kan användas som grund för kollegiala diskussioner, men även tillsammans med äldre elever i ämnet sexualitet, samtycke och relationer. De har tema som samtycke, killnormer, myten om mödomshinnan mm. 

   Material för undervisning

   Rädda barnen, Kärleken är fri. Här finns förslag på lektioner, material och olika fallbeskrivningar som kan användas i undervisningen om hedersrelaterat våld och förtryck. Här hittar du materialet

   Rädda barnen, Stopp! Min kropp! - Material vänder sig till elever från förskoleklass till år 3 och är ett konkret verktyg att använda i samtal om känslor, kroppen och gränser. Här finns materialet

   MÄN, Samspel skola är ett metodmaterial för årskurs 4-6 som använder spel som verktyg med målet att förebygga våld. Materialet består av 10 lektionspass och är designat för att vara snabbt och enkelt att komma igång med där förberedelsetiden för ledaren är minimal. I de olika passen får eleverna testa på olika former av spel till exempel kortspel, rollspel och digitala spel kring teman så som våld, samtycke, skadliga killnormer, rasism och psykisk ohälsa. https://samspel.info/

   SRHR.se GR samt VGR:s kunskapsenhet här hittar du kunskapspåfyllning, undervisningsmaterial metoder, filmer, inspiration och omvärldsbevakning. Den vänder sig till alla som arbetar som jobbar inom skola, fritidsverksamhet eller hälso- och sjukvård. Här hittar du sidan

   RFSU Wow är en gratis tidning om kroppen, känslor och relationer för barn i lågstadieåldern. Tidningen består av frågor och tankar kring normer, ”tjejigt och killigt”, vänskap, kroppen och rättigheter. Till denna finns även en lärarhandledning. Den finns också som podd för mellanstadiet. Här hittar du materialet

   RFSU material Metodbank samt filmer för undervisning om sex och relationer Här hittar du materialet.  RFSU har även filmer o m kropp hälsa och sexualitet på 14 olika språk Här hittar du materialet

   Youmo är en sajt för den från 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa. Man kan också läsa om jämställdhet, rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra. På Youmo kan man se bilder och filmer och läsa på arabiska, dari, somaliska, svenska eller tigrinska.  Här finns materialet

   GR Play skola – Göteborgsregionens film och medietjänst, har ett brett utbud av filmer kring tema jämställdhet, könsroller, könsidentitet, HBTQ och samtycke. De flesta av dessa har filmhandledningar/lärarhandledningar kopplade till sig, vilket ger goda möjligheter för att skapa diskussioner och lärande i din undervisning. Här hittar du filmer kring dessa teman.

   UMO, Ungdomsmottagningen Material och filmer om porr  Här hittar du materialet

   Läromedel och böcker om sexualitet samtycke och relationer att använda i undervisningen har tagits fram av författare som Inti Chavez Peres, Nathalie Simonsson, Elinor Isfors. 

   https://www.intichavezperez.se/laromedel/

   https://www.nathaliesimonsson.se/

   https://www.nok.se/forfattare/i/ellinor-isfors/36013c62-a3f7-4a52-991a-28b2ce07ca01

   Brottsoffermyndigheten, Jag vill veta! Detta material är mycket bra för lärare som vill arbeta pedagogiskt med temat barn som upplever våld. Den innehåller bl.a. stöd för elever i åldrarna 8-17 år samt pedagogiskt material för lärare. Det finns till exempel en bok, Boken om liten, som är illustrerad av Stina Wirsén som går att ladda ner som PDF eller lyssna på direkt. Till boken finns även ett handledningsmaterial för lärare. Här hittar du materialet

   Sexuella trakasserier och sexuella övergrepp

   Skolverket - Koll på arbetet mot sexuella trakasserier Här hittar du stöd i ert arbete för att motverka sexuella trakasserier. Här hittar du materialet

   ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar mot alla former av sexuell exploatering av barn, Här kan du få relevant information och verktyg för att prata om trygghet och sexuell utsatthet. Du hittar lärarhandledningar, lektionsupplägg material för föräldramöten samt kan även få individuell rådgivning. https://ecpat.se/vuxenstod/skola/

   Är det delbart? Om att ha, ta och dela nakenbilder. Lektionsupplägg för målgrupp Åk 4-9. För skolledare, elevhälsa, lärare och övrig skolpersonal som arbetar med värdegrund, värderingar och normer, sexualfrågor samt lag och brott. Polisen har tagit fram detta utbildningsmaterial för skolor i syfte att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. Här finns materialet

   Brottsoffermyndigheten Av fri vilja — Den här webbplatsen riktar sig till dig som vill undervisa om sexualbrottslagstiftningen, sexualbrott, normer och frivillighet. Du hittar undervisningsmaterial och lärarhandledningar. För elever i grundskola och grundsärskola årskurs 7-9. Här hittar du materialet

   Filmer och stödmaterial om samtycke och pornografi

   Det här stödmaterialet riktar sig till dig som lärare och består av diskussionsfrågor som kan ge stöd i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Frågorna utgår från filmerna Arbeta med samtycke och Prata om pornografi.

   Arbeta med samtycke

   Samtalsfrågor 

   • Hur skulle ni definiera samtycke?
   • Hur funkar samtycke på er skola?
   • Hur viktigt är elevernas samtycke i olika situationer?
   • Hur viktigt är vuxnas samtycke i olika situationer?
   • Hur övar ni på samtycke?

   Reflektionsfrågor 

   Reflektera enskilt och sedan gemensamt. Gemensam reflektion är frivillig.

   • Hur lärde du dig om samtycke under din uppväxt?
   • Har du varit med om att ditt samtycke har överträtts?
   • Har du överträtt någon annans samtycke? Genom till exempel tjat?

   Plan för fortsatt arbete

   Hur vill ni arbeta vidare med att skapa möjlighet för eleverna att diskutera och träna samtycke? Skapa en plan för att kartlägga hur det ser ut på er skola

   • Vad ska göras?
   • Vem gör vad?
   • När ska det ska göras?
   • När ska det utvärderas?
   • Hur få eleverna delaktiga i hela processen?

   Prata om pornografi

   Samtalsfrågor 

   • Hur skulle ni definiera porr?
   • Märker ni av porren på skolan? Hur i så fall?
   • Vad skulle kunna vara problematiskt med porr?
   • Vad skulle kunna vara bra med porr?
   • Dela era bästa tips till varandra om hur man kan samtala kring porr?

   Reflektionsfrågor

   • När mötte du porr första gången och hur upplevde du det?
   • Vilka känslor dyker i dig när du tänker på porr?
   • Vilka känslor tror du skulle dyka upp om du skulle prata om porr i med dina elever?

   Plan för fortsatt arbete 

   Hur vill ni arbeta vidare med att skapa möjlighet för eleverna att diskutera kring porr? Skapa en plan för att kartlägga hur det ser ut på er skola.

   • Vad ska göras?
   • Vem gör vad?
   • När ska det ska göras?
   • När ska det utvärderas?
   • Hur få eleverna delaktiga i hela processen?


   Anpassad grundskola

   UR:s serie "Snacka om sex" finns både med och utan teckenspråkstolkning. Totalt finns det sex stycken avsnitt som är 14 minuter långa. Avsnitten har följande tema: Puberteten, Kärlek och relationer, Kroppen, Sex och samlevnad, Könssjukdomar och skydd, samt Internet och relationer. Tänkt målgrupp: mellanstadiet, men kan även passa i anpassad grundskola då de är teckenspråktolkat och syntolkat. Här hittar du filmerna

   UR filmer, Sexbyrån har en serie med filmer för anpassad grundskola kring olika tema så som relationer, kroppen, kärlek och sex. Här hittar du filmerna

   Appen ”Privatliv” riktar sig till ungdomar med funktionsvariationer men kan användas av alla. Appen svarar på frågor om kroppen, känslor, relationer och sex på ett lättillgängligt sätt. Den har tagits fram i samråd med elever från anpassad grundskola Här hittar du länk till appen  Nathalie Simonsson berättar om appen i lärarrummet

   RFSU anpassad grundskola SUFA (sexualupplysning för alla), har tagit fram ett metodmaterial för dig som är pedagog som arbetar inom anpassad skola. här hittar man metoder för att prata om sex, samtycke, kommunikation och normer med elever i behov av särskild anpassning i sin undervisning. Man kan även få fortbildning till personal. https://www.rfsu.se/vad-vi-gor/nara-dig/lokalforeningar/rfsu-malmo/var-projektverksamhet/sexforalla/sexualupplysning-for-alla/

   Enkelt och tydligt lärmaterial för anpassad grundskola kring sexualitet, samtycke och relationer. Lärarlaget på Olshammarskolan har skapat ett eget lärmaterial kring sexualitet, samtycke och relationer, anpassat för elever som läser anpassade grundskolans läroplan inriktning ämnesområden ämnesområden, men kan även användas bredare. Lärmaterialet som skolan tagit fram består av en bok med bildstöd om sexualitet och känslor. Till materialet ingår också teckenstöd och ett ”lika-på-lika-material”, vilket är en enklare typ av pussel. För frågor eller önskemål om utbyte kontakt Sara Pönniäinen, sara.ponniainen@grundskola.goteborg.se