Mänskliga rättigheter


Skolans arbete med normer och värden bygger bland annat på de fri- och rättigheter som beskrivs i regeringsformen och på Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Här ingår också FN:s barnkonvention, som sedan 2020 är svensk lag. Här kan du läsa mer om viktiga årsdagar och teman och få tips på material som kan användas i undervisningen.

Årshjul mänskliga rättigheter

För att arbetet med mänskliga rättigheter ska vara en kontinuerlig del i skolans verksamhet har grundskoleförvaltningen tagit fram ett årshjul där särskilda dagar och teman kopplade till området uppmärksammas varje månad. Till varje tema kan du hitta stödmaterial längst ner på sidan.

 

Tålamodets pedagogik 

För att eleverna ska kunna utveckla demokratiska kunskaper och värden som behövs är det viktigt att lärare tar upp och diskuterar frågor som kan uppfattas som kontroversiella, exempelvis om miljö, sexuell läggning, religion eller rasism. Under "Tillhörande dokument" hittar du tips och råd om kontroversiella frågor i undervisningen samt tips och råd för att undervisa om mänskliga rättigheter. Dokumenten har tagits fram inom Göteborgs grundskoleförvaltning.