Normer och värden


Skolan har ett ansvar för att arbeta aktivt och medvetet så att eleverna omfattar samhällets gemensamma värderingar. Här kan du hitta inspiration och stöd i ditt arbete med normer och värden. Det kan vara allt från exempel på hur våra skolor hittat vägar för att arbeta normmedvetet, till bra material för att utveckla dig själv och din undervisning.