Fortbildning på studiedagar under läsåret 2024/25

Lärarakademin erbjuder fortbildning för lärare under studiedagarna 26/9, 29/10 och 1/4 samt två-tre eftermiddagsföreläsningar under läsåret 2024-25. Personal i fritidshem kommer att erbjudas en heldag om språkutveckling på stängningsdagen 28/10. Lärare inom den anpassade grundskolan kommer att erbjudas en heldag den 29/10 med föreläsning kring bedömning av Nina Klang samt efterföljande kollegiala samtal i lärarnas mötesplatsgrupper Fortbildningen syftar till att stärka didaktisk utveckling utifrån skolors resultat och vetenskaplig grund.

Grundskoleförvaltningen erbjuder fortbildning under läsåret 2024-2025 i samarbete med Center för Skolutveckling. 

Utbildningarna har sin utgångspunkt i förstärkningsområdet Ökad kvalitet i undervisningen och strategin Stärka didaktisk utveckling utifrån skolors resultat och vetenskaplig grund.

Samtliga utbildningar i fortbildningspaketet utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Läs mer om våra fortbildningar under läsåret 2024-2025