Boktips från lärarakademin

Vi i lärarakademin har läst boken Utmärkt lärare - forskning om lärarskicklighet och vägarna dit, skriven av Sundberg och Håkansson. Boken Utmärkt lärare vänder sig till blivande och verksamma lärare  men också till andra professioner som arbetar i skolan.

Hur blir man egentligen en utmärkt lärare? Den frågan försöker professorerna Daniel Sundberg och Jan Håkansson besvara i sin nya bok Utmärkt lärare. Vi i lärarakademin konstaterar att frågan, om vad som kännetecknar en utmärkt lärare, är väldigt relevant då lärarskicklighet är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för att nå goda elevresultat.

Boken utmynnar i en definition av lärarskicklighet bestående av fyra dimensioner. Lärarskicklighet handlar om:

  • att pedagogisk leda lärandet utifrån läroplanen.
  • att kunna kommunicera och förklara ett ämnesinnehåll.
  • att anpassa lärmiljön och skapa ett socialt samspel som driver lärandet och utvecklar den enskilda elevens kognitiva, sociala och generiska förmågor.
  • att i samspel med andra utveckla sin praktik kontinuerligt i ett kollegialt professionellt lärande.

 

Varje kapitel avslutas med frågor för reflektion och kollegialt lärande. Boken lämpar sig mycket väl för gemensam läsning och kollegiala samtal.