Kunskaper och lärande

I grundskolan börjar eleverna sin kunskapsresa. Enligt läroplanen ska skolan erbjuda eleverna lärarledd, strukturerad undervisning och en verksamhet som är grundad i utforskande, nyfikenhet och lust att lära. Här kan du ta del av material och råd som kan stärka ditt arbete med skolans kunskapsuppdrag.