Kompetensutveckling

Här hittar du samlad information om aktuella utbildningar, egenstudier och workshops som ger dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

Kompetensutveckling inom digitalisering

Vårens kursprogram tar avstamp i grundskoleförvaltningens nyligen framtagna digitala handlingsplan. Planen syftar till att ge alla elever de digitala kunskaper som behövs för en god start i livet och det kommande arbetslivet. De övergripande målen är att förvaltningen ska verka för att på bästa sätt använda digitaliseringens möjligheter för att ge ökad kvalitet i undervisningen och därmed främja kunskapsutvecklingen, ge tydligare ansvar och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat samt öka likvärdigheten. Kursprogrammet utgår från grundskoleförvaltningens tre förstärkningsområden:

  • Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevers lärande

  • Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat

  • Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar

Här kan du se vårens kursprogram och anmäla dig till kurserna.

Egenstudier för kompetens inom Googles tjänster

GSFE är en samling tjänster som Google tagit fram för skolan. GSFE ska förenkla, effektivisera och tillgängliggöra undervisningsmaterial samt underlätta delning av denna information mellan lärare och elever. Utbildning GSFE erbjuder dig som undervisar i Göteborgs Stads skolor tillgång till ny och inspirerande kunskap på ett enkelt sätt. Oavsett om du vill bättra på dina färdigheter i någon av Googles skoltjänster eller lära dig någonting helt nytt.

Här hittar du egenstudier för kompetens inom Googles tjänster.