Sexualitet, samtycke och relationer

Sexualitet, samtycke och relationer ingår i de mänskliga rättigheterna. Det innebär att människor har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Kopplas till diskrimineringsgrunderna kön, sexualitet, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Göteborgs Stads plan

Utbildningar/föreläsningar för elever

 • RFSU:s lokalföreningar erbjuder specialutbildade informatörer som utifrån en arbetar med upplysning kring sexualitet. RFSU-informatörerna blandar gruppdiskussioner med värderingsövningar och fakta om kroppen. Här hittar du information

Material för fortbildning/utbildningar

 • Här är Göteborg stads temasida: kompetensutveckling i sociala frågor. Här hittar du information om kompetensutveckling och stöd i arbetet inom  sexuell hälsa samt våld i nära och heder. Via sidan kan du ta del av erbjudanden om bland annat utbildningar, föreläsningar och konferenser. Du kan även ta kontakt för att få processtöd och konsultationer utifrån era behov. På sidan finns också rapporter och kartläggningar inom aktuella områden. Kompetensutveckling i sociala frågor: Drogförebyggande och beroende, sexuell hälsa, våld i nära och heder. 
 • SRHR.se GR samt VGR:s kunskapsenhet här hittar du kunskapspåfyllning, under visningsmaterial metoder, filmer, inspiration och omvärldsbevakning. Den vänder sig till alla som arbetar som jobbar inom skola, fritidsverksamhet eller hälso- och sjukvård. Här hittar du sidan
 • En sex- och samlevnadsundervisning för alla I mars 2021 genomförde Grundskoleförvaltningen i Göteborg en fortbildning: ”En sex- och samlevnadsundervisning för alla”. Temat var: Vad kan vara utmanande i arbetet med sex och samlevnad i en hederskontext, vilka specifika aspekter är viktigt att ha med sig in i grundsärskolans arbete samt vad innebär de nya kursplanerna? Filmen kan du se här tillsammans med stödmaterial samt filmens powerpoints.
 • Skolverket har material för att utveckla undervisningen kring sex och samlevnad i grundskolans yngre åldrar, äldre åldrar samt grundsärskolan. Här finns även länkar till webbkurser för grundskolans yngre och äldre åldrar. Till slut hittar du ett axplock av myndigheter och organisationer som också arbetar med frågor som rör sexualitet och relationer. Här hittar du materialet 
 • Skolverket - Koll på arbetet mot sexuella trakasserier Här kan du lyssna på tre olika perspektiv på sexuella trakasserier i skolan, med Hilda Hedberg (elev), Stig Gisslén (skolledare) och Katja Gillander Gådin (professor), Här hittar du även ett webbverktyg till att undersöka och utveckla ert arbete för att motverka sexuella trakasserier. Här hittar du materialet
 • Webbutbildning om SRHRGöteborg stad Utbildningen innehåller fakta och reflektionsfrågor kopplat till SRHR i kommunala verksamheter. Först en allmän introduktion och sedan riktade delar till olika verksamheter. Här hittar du materialet
 • Film 8 min, Jämställdhetsmyndigheten, Barn och ungas berättelser kring sexuella trakasserier. Barn och unga utsätts i hög grad för sexuella trakasserier, i exempelvis skola och på sociala medier. Därför behöver du som möter barn och unga ha kunskap om hur du kan bemöta den som utsatts. Filmen nedan kan fungera som en ögonöppnare eller som en start för en fortsatt diskussion om vad yrkesverksamma som möter målgruppen kan göra annorlunda för att de ska få ett bättre bemötande. Här hittar du materialet
 • Inti Chavez Perez är föreläsare och författare. Hans ämne är sexualitet och normer. Han har skrivit böcker som riktar sig både till dig som lärare och böcker till ungdomar. Genom RFSU har han hållit i sex- och samlevnadsundervisning i skolor och genom Skolverket har han utbildat lärare runtom i landet i normmedvetet arbetssätt. Här är hans sida med mer information.
 • Rätt att veta! MUCF, webbutbildning är för dig som i din profession möter unga som är nya i Sverige. Det är en utbildning för vuxna som har viktiga samtal med unga om ämnen som ibland kan kännas svåra att närma sig. Det kan handla om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet. Utbildningen innehåller interaktiva övningar, tips från experter och unga samt konkreta verktyg och metoder. Den är helt gratis och tar ungefär två timmar att genomföra. Här hittar du materialet
 • Film Sex och samlevnad i särskolan, UR. Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning i särskolan? Här hittar du filmen

   Material för undervisning

   • SRHR.se GR samt VGR:s kunskapsenhet här hittar du kunskapspåfyllning, undervisningsmaterial metoder, filmer, inspiration och omvärldsbevakning. Den vänder sig till alla som arbetar som jobbar inom skola, fritidsverksamhet eller hälso- och sjukvård. Här hittar du sidan
   • RFSU material, (Riksförbundet för sexuell upplysning). Metodbank samt filmer för undervisning om sex och relationer. Du hittar även sexualupplysning på lättare svenska samt andra språk. Här hittar du materialet
   • Göteborgsregionen (GR) erbjuder metodmaterial för högstadiet och processtöd till skolor kopplat till SRHR. Här hittar du materialet 
   • Böcker om sexualitet samtycke och relationer att använda i undervisningen
    Böcker av Inte Chavez Perez 
    Fakta om puberteten och Fakta om sex, riktar sig till åk 4-6. Fokus på de viktigaste faktakunskaperna, mycket bilder samt inte så mycket text vilket gör dem tillgängliga för alla elever att själva kunna läsa. Ger en bra och trygg grund.
    Snacka om oskulden – Handlar om föreställningar om oskuld som finns i Sverige och världen, historien och religion. Går igenom vad som händer i kroppen och avslöjar myter kring oskuld och kropp. En bok som ger ett stöd kring hur man kan ta upp och diskutera hedersnormer i klassrummet. Då oskuldsnormen är en central del i hedersnormen.
    Respekt – en bok som riktar sig till killar hur navigera på ett kärleksfullt sätt. Denna finns även i en lättläst version med betydligt mindre text. Detta gör den tillgänglig för alla att läsa på sin nivå.
    (Högre upp på sidan finns mer information om Inti Chavez Perez som är författare till dessa böcker)
    Böcker av RFSU
    Viktigast av allt är boken till tonåringen: om vänskap och respekt, jämställdhet och förälskelse. Den handlar om att bli bättre på att förstå sina egna känslor och andras gränser, men också om att bli vuxen och hur könsorganet faktiskt fungerar. Målgrupp högstadiet  Mer information hittar du här
    Världens viktigaste bok Vad ska jag göra när svetten luktar? När kommer mensen? Vem har bestämt vad som är tjejigt och vad som är killigt? Vad är porr? Hur känns det att vara kåt? Vuxna vill gärna svara och stötta men tycker ofta att det är svårt att prata med 10-13-åringar om kroppen, kärlek och sex. Målgrupp mellanstadiet. Mer information hittar du här
   • RFSU, Vill du? Filmer och lärarhandledning, Hur kan man främja ömsesidigt sex i skolans sex- och samlevnadsundervisning? "Vill du?" är åtta korta filmer och en lärarhandledning med diskussionsfrågor. Syftet med materialet är att förebygga kränkningar, övergrepp och sexuellt våld.målgrupp högstadiet Här hittar du materialet
   • GR Play skola – Göteborgsregionens film och medietjänst, har ett brett utbud av filmer kring tema jämställdhet, könsroller, könsidentitet, HBTQ och samtycke. De flesta av dessa har filmhandledningar/lärarhandledningar kopplade till sig, vilket ger goda möjligheter för att skapa diskussioner och lärande i din undervisning. Här hittar du filmer kring dessa teman.
    • Min kropp min rätt, Av Fredsportalen, En posterutställning om sexuella kränkningar, våld och rätten till kroppslig integritet. Utställningen består av 10 A3-affischer och ett quiz, och kan laddas ner gratis för att sättas upp på skolan för att öppna upp till diskussion. Utställningen består av 10 A3-affischer och ett quiz, och kan laddas ner gratis. Här hittar du materialet
    • Brottsoffermyndigheten Av fri vilja — Den här webbplatsen riktar sig till dig som vill undervisa om sexualbrottslagstiftningen, sexualbrott, normer och frivillighet. Du hittar undervisningsmaterial och lärarhandledningar. För elever i grundskola och grundsärskola årskurs 7-9. Här hittar du materialet
    • UR:s serie "Snacka om sex" finns både med och utan teckenspråkstolkning. Totalt finns det sex stycken avsnitt som är 14 minuter långa. Avsnitten har följande tema: Puberteten, Kärlek och relationer, Kroppen, Sex och samlevnad, Könssjukdomar och skydd, samt Internet och relationer. Tänkt målgrupp: mellanstadiet, teckenspråktolkat och syntolkat.. Här hittar du filmerna
    • Filmer UR play: Varför får tjejer mens? Hur gör man för att visa att man är intresserad av någon? Måste man ha sex när man är ihop? Det är några av de frågor som Sexbyrån tar upp. En serie om relationer, kroppen, kärlek och sex. Tänkt målgrupp är grundsärskolan Här hittar du materialet
    • Appen ”Privatliv” riktar sig till ungdomar med funktionsvariationer men kan användas av alla. Appen svarar på frågor om kroppen, känslor, relationer och sex på ett lättillgängligt sätt. Den har tagits fram i samråd med elever från Grundsärskolan
      Här hittar du länk till appen  Nathalie Simonsson berättar om appen i lärarrummet
    • Sex-och samlevnad för personer med funktionsvariationer.
     Här kan du bland annat läsa om hur kärlek känns, vad en transperson är och om att vara homosexuell. Målgrupp högstadiet Här hittar du materialet
     • UMO, ungdomsmottagningen är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Sveriges alla regioner ansvarar för UMO. Målgrupp högstadiet och gymnasiet Här hittar du deras sida
     • Youmo är en sajt för den från 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa. Man kan också läsa om jämställdhet, rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra. På Youmo kan man se bilder och filmer och läsa på arabiska, dari, somaliska, svenska eller tigrinska.  Här finns materialet
     • Är det delbart? Om att ha, ta och dela nakenbilder. Lektionsupplägg för målgrupp Åk 4-9. För skolledare, elevhälsa, lärare och övrig skolpersonal som arbetar med värdegrund, värderingar och normer, sexualfrågor samt lag och brott. Polisen har tagit fram detta utbildningsmaterial för skolor i syfte att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. Här finns materialet
     • Hälsopepp är ett material framtaget av elevhälsa och elevhälsan och stadsdelen Västra Hisingen. Målgruppen är de som arbetar med nyanlända elever inom elevhälsan i grundskolan med inriktning barn i 6–16 år. Särskilt fokus läggs på barn i åldern 12–16 år. Hälsopepp syftar till att öka elevernas medvetenhet om sin hälsa, kroppens funktioner, rättigheter och ge eleverna bra verktyg och strategier för att ta hand om sig och stärka sin egen hälsa. Här hittar du handledningsmaterial. Här hittar du utbildningsmaterial
     • Utbildningsförvaltningen har samlat material om sexualitet och relationer på en Googlesajt: Sajten riktar sig främst till Dig som arbetar med barn och ungdomar på gymnasiet/högstadiet men här finns även material och tips i arbetet med yngre barn. I rullgardinen ovan under rubrik "Starta upp SOR" finns sidor med tema "SOR på låg- mellanstadiet", "SOR i grundsärskolan" samt "SOR för nyanlända" . Här hittar du sidan
     • Boka en SRHR-tolk. Det finns särskilda SRHR-tolkar att boka. Ring Tolkförmedling Väst 077-081 30 00, vardagar 8-17 (010-441 37 00 jourservice). Här finns mer information
     • Hälsoappen Digitala Zoner skapad av FreeZone En självhjälpsapp för att höja den psykiska hälsan. Appen är kostnadsfri och framtagen för ungdomar mellan 13-25 år. Den ger information, tips och övningar som hjälper en att hantera livets utmaningar bättre och skapa de förändringar man önskar. Övningarna syftar till att höja självkänslan och sänka stressen, här finns även avslappning och ångestdämpande övningar. Under zoner hittar man olika ämnen så som stress, relationer, ensamhet, mångkultur. Man får även kunskap kring sina rättigheter och vart man kan vända sig om man behöver hjälp.
      https://freezonesweden.se/digitala-zoner/