Rasism och extremism

Rasism handlar om intolerans mot olika grupper på grund av etnicitet, hudfärg, kultur eller religion. Extremism är ytterlighetsrörelser som legitimerar våld som ett sätt att uppnå förändring. De avvisar också demokrati och universella mänskliga rättigheter. Koppling till diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och religion eller annan tro.

Planer/program

Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020–2023

Stöd till skolor

Toleransprojektet: Grundskoleförvaltningen arbetar med Toleransprojektet i flera skolor. Arbetet bidrar till att människor ska kunna kommunicera och lära av varandra för att skapa ett samhälle där alla får plats. Här hittar du mer information: Segerstedtinstitutet, Toleransprojektet

Utbildningsresor med Svenska kommittén mot antisemitismHär hittar du länk.

Film: Bredda normerna i klassrummet. Hur bemöter du som lärare uttryck för fördomar eller extrema åsikter i skolan? Samuel Engelhardt, pedagog på Angeredsgymnasiet i Göteborg, har utarbetat samtalsmetoder för att lösa konflikter och uttryck för fördomar bland elever. Här finns filmen

Medlingsverksamhet — Ett stöd för skolor som har problem med konflikter mellan elever som är svårlösta och som ibland involverar ungdomar över staden. Även när våld förekommit kan man vända sig till dem. Anders som jobbar där kan även stötta i de fall då man misstänker radikalisering eller att ungdomar är på väg in i extrema rörelser. Mer information hittar du här

Levande historia: Skolor kan söka bidrag för att genomföra olika aktiviteter som bidrar till att informera om och skapa diskussion kring frågor om tolerans, rasism, demokrati och mänskliga rättigheter. Exempel på projekt som Levande Historia har stöttat är film och teaterföreställningar, FN rollspel, studieresor, arvodering av föreläsare, stöd till bokprojekt, inköp av klassuppsättningar av böcker, framtagande av artiklar om olika människoöden och vittnesmål. Här hittar du sidan

Material för fortbildning/utbildningar

 • Ett ickedömande samtal. På många skolor är det svårt att nå ut till eleverna med kunskaper om vad antisemitisk, antiziganistisk, eller annan diskriminerande propaganda kan leda till. Orsakerna kan vara olika, alltifrån att läraren anser sig har för lite kunskaper eller till att man befinner sig i en miljö där man upplever att det finns risker, för ens egna person, att föra fram åsikter i frågan. Därför är det viktigt att undanröja så många hinder som möjligt oavsett om det handlar om kunskaper, eller annat stöd. Detta stödmaterial är, tillsammans med Levande historia, framtaget för att ge lärare verktyg i detta viktiga arbete. Filmer samt stödmaterial.
 • Friends har gratis webbkurs, du skapar lätt en inloggning,
  Rasism i skolan: Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till att barn och unga trakasseras i skolan. Den här kursen hjälper dig som jobbar i skolan att arbeta med frågan och tidigt se tendenserna. Kursen är framtagen med stöd av Gålöstiftelsen. Varje kursdel innefattar tre korta poddavsnitt samt en animerad film.
  Webbkursen innehåller:
  Hur skolpersonal kan motarbeta rasism i skolan.
  Kunskap kring vad rasism är.
  Tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan. 
  Här kan du läsa mer och logga in
 • Onlinekurs Att motverka rasism i förskolan och skolan I samarbete med Forum för levande historia erbjuder Natur & Kultur kursen. Den ger kunskaper, kartläggningsverktyg och metoder att använda i det dagliga arbetet. Utöver en teoretisk inramning innehåller kursen filmade föreläsningar, fallstudier och diskussionsuppgifter, övningar och didaktiska förslag att använda individuellt eller kollegialt Här hittar du materialet
 • Webbkurs: Svåra frågor i klassrummet, Forum för levande historia. Syftet med den här webbkursen är att stärka din kunskap om och förmåga att hantera antidemokratiska uttryck, Förintelseförnekelse, konspirationsteorier, ”alternativa fakta” och extremistiska yttranden. Du får förslag på förebyggande arbete och långsiktiga förhållningssätt, men även mer direkta strategier för att hantera antidemokratiska uttryck i klassrummet. Kurstiden uppskattas till fyra timmar. Här hittar du materialet.
 • Riksorganisationen för fortbildning om förintelsen, Kunskapslyft om Förintelsen ett material för lärare och elever. Dramadokumentären När rösterna tystnar är en utgångspunkt och har även en lärarhandledning som syftar till att ge förslag till hur filmen kan användas i undervisningen. Fem förslag till fördjupade teman med övningar ingår. Dessa teman syftar till att fördjupa elevernas kunskap och förståelse för det förflutna och i synnerhet för Förintelsen, men också att ge eleverna möjlighet att reflektera kring frågor om mänskliga rättigheter, vikten av demokrati, identitet och minoriteters utsatthet. Här hittar du materialet
 • Film: Samuel Engelhardt har varit verksam som lärare/utvecklingslektor och specialpedagog under närmare 40 år. Han arbetade senast på Angeredsgymnasiet. Samuel har mångårig erfarenhet av att handleda pedagoger. Den här filmen är ett utdrag från och inledningen av ett samtal som hölls med lärare i Göteborg med temat Svåra frågor i klassrummet- att möta elever som utmanar. I filmen berättar Samuel utifrån exempel på antisemitiska och antiziganistiska uttalanden och situationer som han mött då han undervisat elever. Samuel berättar i filmen om hur han på ett pedagogiskt och icke dömande sätt bemött elever som har åsikter som inte alltid stämmer överens med det demokratiska uppdrag som skolan har. Här hittar du filmen
 • Forum för levande historia — Välkommen att lyssna till ett livesänt seminarium om hur skolan kan bemöta antidemokratiska uttryck. Här hittar du länken
 • Faktabok: Med myter som vapen är en faktabok om konspirationsteorier och den roll som de spelar idag - sida vid sida med andra begrepp som alternativ sanning och fake news. Boken riktar sig till lärare och pedagoger i skolan och är tänkt som ett underlag för skolpersonal som vill bemöta och hantera konspirationsteorier bland eleverna. Boken hittar du här.
 • Europeiska unionen  — utbildningspaketet som stöd för lärare som undervisar om kontroversiella frågor. Läs mer här.
 • Den globala skolan är en del av Universitets- och högskolerådet som erbjuder pedagoger från alla skolformer, skolledare och annan pedagogisk personal, kompetensutveckling inom fältet lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse, här hittar du materialet. 

Material för undervisning

 • Skolverket — Identifiera, bemöt och undervisa om antisemitism Nazisternas folkmord på judar under andra världskriget är vida känt. Men fördomar och hat mot judar finns fortfarande idag. Här finns flera material som skolor kan använda för att få mer kunskap om och arbeta mot antisemitism. Här finns länk till sidan
 • Berättargruppen EDUT erbjuder skolor i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen kostnadsfria personliga vittnesmål från Förintelsen anpassade för skolungdomar samt utbildningsdagar för lärare med teman som antisemitism och Förintelsen med dess lärdomar. Målgrupp år 7-9. Mer information och möjlighet att boka föreläsare hittar du här.
 • Eternal Echoes — ett kostnadsfritt digitalt läromedel om Förintelsen som verkligen engagerar eleverna!. Materialet innehåller filmade vittnesmål, övningar, lektioner och fördjupningsartiklar. Bland intervjuerna finns även vittnesmål av överlevande från folkmordet på romer och sinti. Här hittar du materialet
 • Forum för levande historia - För klassrummet på de här sidorna hittar du material till undervisningen övningar, workshops, handledningar etc Här hittar du materialet
 • Sveriges radio, Konspirationspaketet - I det här paketet får du reda på vad det betyder och varför det kan vara så spännande att prata om konspirationer och sanningarna bakom dem. I paketet hörs tre avsnitt från Juniornyheterna Special målgrupp 9-13 år Här hittar du materialet
 • Röda korset — material för undervisning om rasism, olikheter och finländskhet. Materialet kan med fördel användas i samband med flera läroämnen. Här hittar du materialet
 • Film — Tänk till Melanin Hur är det att vara ung och identifiera sig som afrosvensk eller svart i Sverige? Tänk till - Melanin tar upp frågor om media, identitet, kärlek och skönhet och ger verktyg när det gäller hur man bemöter stereotypisering, rasism och känslan av utanförskap, målgrupp år 7-9. Här hittar du filmerna 
 • "Hej Sverige" är ett material skapat av Friends och UNHCR. Materialet utgår från ensamkommande flyktingbarns berättelser och lyfter frågor som rör identitet, att vara ny, fördomar, trygghet och mänskliga rättigheter. Här finns lärarhandledning, film, seriealbum och berättelser. Här finns även en sida riktat direkt till eleverna. Målgrupp år 7-9 Här finns materialet
 • Dembra - Kompetensutveckling och undervisningsupplägg kring demokrati, rasism och extremism. Här finns materialet