Mänskliga rättigheter, diskrimineringsgrunderna, likabehandling

Alla människor har samma mänskliga rättigheter, samma värde och samma rätt att bli respekterad för den de är.

Mänskliga rättigheter

Alla människor har samma mänskliga rättigheter, samma värde och samma rätt att bli respekterad för den de är. Ett gott bemötande handlar om mänskliga rättigheter i praktiken och om att jobba med Göteborgs Stads fyra förhållningssätt i vår vardag och i våra verksamheter inom grundskoleförvaltningen.
Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad

Diskrimineringsgrunderna
Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förenklat att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna

Trakasserier och sexuella trakasserier
Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns eller en elevs värdighet ( 6 kapitlet 2–3 §§ och 1 kapitlet 4 § diskrimineringslagen)

Kränkande behandling 
Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan.

Likabehandling
Utbildningen ska enligt skollagen och läroplanerna utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Ibland sammanfattas detta som skolans värdegrund. Det främjande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas 

Utbildningar/föreläsningar

Från Intraservice kan Seroj Ghazarian, utvecklingsledare i mänskliga rättigheter, bjudas in för föreläsningar om mänskliga rättigheter, värdegrundsfrågor och stadens gemensamma förhållningssätt. Hans tjänster är kostnadsfria för stadens samtliga verksamheter, och varje workshop anpassas efter beställarens behov och förutsättningar.
Kontaktuppgift: seroj.ghazarian@intraservice.goteborg.se

Material för fortbildning

 • Den globala skolan, föreläsning om hur du i undervisningen kan använda bilder och berättelser för att visa verkligheter som ofta hamnar i skuggan av medieljuset. 60 minuter. Här hittar du materialet
 • Göteborgs rättiighetscentrum GRC är en antidiskrimineringsbyrå som stöttas av Göteborgs stad och verkar i Göteborg och Västra Götaland. GRC ger råd och stöd utan kostnad om någon blivit utsatt för diskriminering.  Kontakt hittar du här

Material för undervisning

 • ”Rätt åt dig” av Malmö mot Diskriminering. Nedladdningsbar bok om rätten att inte bli diskriminerad. Här får eleverna kunskap, berättelser, frågor att fundera över och förslag på vad man kan göra.  målgrupp år 6-9.
  Här finns materialet
 • Filmen Tusenkronorsloppet - Varje barn har rätt till jämlika uppväxtvillkor. Filmen inledde Barnrättsdagarna 2018. Hur påverkas barnets rätt till en god hälsa, utbildning och utveckling av den miljö barnet växer upp i? Filmen kan användas som utgångspunkt för diskussion. Här finns filmen
 • Where children sleep - Series of 56 diptychs of children and their bedrooms. Ger inblick i barns olika förutsättningar och levnadsvillkor globalt. Här hittar du materialet
   • TP-Teatern Riktlinjerna är att värna om barns uppväxt, levnadsvillkor och främjandet av deras hälsa men framför allt deras obestridliga rätt till trygghet i alla avseenden. Teatergruppen arbetar med interaktiv teater på skolor kopplat till värdegrundsfrågor. För alla åldrar och verksamhetsformer. Besök tp-teaterns webbplats för mer information.
   • På Binogi (tidigare Studi)  får elever tillgång till korta animerade informationsfilmer utifrån elva skolämnens kursinnehåll. Dessutom finns ämnesbegrepp förklarade och quiz att använda till varje ämnesområde. Förutom på svenska erbjuds filmerna även på engelska, arabiska, somaliska, tigrinja och dari i både tal och text. Här finns även många filmer kopplade till skolans värdegrundsarbete. Grundskoleförvaltningen har ett avtal som ger lärare och elever i årskurs 4–9 tillgång till detta läromedlet. Film från Binogi ”Vad är mänskliga rättigheter?”