HBTQI

Hbtqi är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson. Kopplas till diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning och kön.

Lokala rapporter och planer

Material för fortbildning

  • RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället. Du kan hitta  du få kunskap och även hitta deras utbildningar runt dessa frågor. Här hittar du länken
  • MUCF, Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet. Öppna skolan är ett stödmaterial till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet och som vill skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar. Materialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck. Materialet hittar du här

Material för undervisning

  • RFSU, material, metodbank samt filmer för undervisning om sex och relationer. Du hittar även sexualupplysning på lättare svenska samt andra språk. målgrupp år 4-9 Materialet hittar du på webbplatsen till RFSU. Gå in under rubriken Utbildning.
  • GR Play skola – Göteborgsregionens film och medietjänst, har ett brett utbud av filmer kring tema jämställdhet, könsroller, könsidentitet, HBTQ och samtycke. De flesta av dessa har filmhandledningar/lärarhandledningar kopplade till sig, vilket ger goda möjligheter för dig som lärare att skapa diskussioner och lärande i din undervisning. Här hittar du filmer kring dessa teman.
  • Skolbibliotekscentralen har böcker på temat HBTQ+ som du kan beställa som temalåda eller klassuppsättning.  Flera titlar finns som e-bok i Polyglutt och som ljudbok hos Inläsningstjänst. Här hittar du även filmer från Binogi, (fd Studi) Under ht 2021 har skolbibliotekscentralen stängt för att införa ett nytt utlåningssystem.
  • Folkbiblioteken Gbg — Läsning och HBTQI — låt allas berättelser höras. En samling med tips på böcker som har en koppling till hbtqi-frågor. Både fakta och skönlitteratur. Riktar sig till alla barn, från de minsta upp till tonår. Materialet hittar du här
  • BRYT ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Framtaget av Forum för levande historia RFSL Ungdom. Målgrupp: högstadiet, gymnasiet Materialet hittar du här
  • West Pride är en hbtq-festival i Göteborg som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation. Göteborgs Stad har sedan starten 2007 aktivt deltagit i festivalen. Göteborg ska vara en stad för alla och mänskliga rättigheter ska vara grunden för stadens arbete. Genom att bland annat hissa regnbågsflaggan, delta i paraden och i seminarier visar vi att Göteborg är en hållbar stad, öppen för världen. Här finns information om festivalen