Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Sedan 2020 är barnkonventionen lag i Sverige.

Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter. Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling.

Barnkonventionen i skolan

Hur påverkar barnkonventionen skolan och reglerna i skollagen? Eftersom Sverige sedan 1990 har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter har vi under lång tid varit skyldiga att anpassa nationell lagstiftning efter denna. Genom nationell lagstiftning, som exempelvis skollagen, har lagstiftaren valt hur Sverige tolkar barnkonventionens krav när det gäller rätten till utbildning. (Källa: Skolverkets hemsida) Utbildningar/föreläsningar 

   Material för fortbildning och utbildningar

   • Barnkonventionen - från teori till praktik Utbildningen är framtagen av Västra Götalandsregionen, VGR i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om barnets rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen. Den består av sju delar med korta filmer, övningar och diskussioner. Här hittar du materialet
   • Barns rättigheter kortlek. Den här kortleken är en samverkan mellan Region Sörmland och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den är framtagen för att inspirera och utmana till att fördjupa genomförandet av barnets rättigheter i Sverige. Här hittar du materialet
   • Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Den är uppbyggd av 7 korta presentationer med talröst. Varje del tar mellan 10-15 minuter. Webbutbildningens delar är fristående. Webbutbildning om Barnkonventionen hos Barnombudsmannen
   • Den globala skolan Barnkonventionen och de globala målenHur hänger de ihop? Föreläsning 20-40 min Här hittar du materialet
   • Likarätt, av Barnombudet Uppsala län, är en grundläggande kostnadsfri utbildning som kan användas i likarättsarbetet på förskolor och skolor. Det ger en möjlighet att på ett praktiskt sätt arbeta med barnkonventionen och att få med alla. Utbildningen finns i fem olika huvudmoduler.  En till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, beroende på ålder. Här finns materialet
   • Ljud: Barnaministeriet skildrar barns och ungas livsvillkor i levande reportage, med ett tydligt barnperspektiv, där vi utgår från artiklar ur barnkonventionen. Syftet är att informera och utbilda lyssnaren och programmen riktar sig främst mot en vuxen publik. Här finns materialet
   • En vägledning till alla som står i beredskap att göra prövningar av barnets bästa, från SKR. Här finns materialet

    Material för undervisning

    • Undervisningsmaterial från UnicefSläpp in barnkonventionen i klassrummet!
     Materialet går att ladda ner eller beställa, lektioner, filmer med mera. Målgrupp: Här hittar du material för alla åldrar och verksamhetsformer. Här hittar du materialet
    • Barnombudsmannen "Mina rättigheter för pedagoger" Här kan du som pedagog hitta lektioner kopplat till barns rättigheter kopplat till olika ämnen. Här finns även en kalender med lektioner kopplat till allt från FN:dagen, Internationella ickevåldsdagen etc. Målgrupp: Här hittar du material för alla åldrar och verksamhetsformer   Här finns materialet
    • Likarätt är en grundläggande kostnadsfri utbildning som kan användas i likarättsarbetet på förskolor och skolor. Det ger en möjlighet att på ett praktiskt sätt arbeta med barnkonventionen och att få med alla. Utbildningen finns i fem olika huvudmoduler.  En till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, beroende på ålder.  Målgrupp: Här hittar du material för alla åldrar och verksamhetsformer. Här finns materialet
    •  Barnombudsmannen "Mina rättigheter" riktar sig till barn eller ung. Här kan de lära sig om vilka rättigheter de har. De kan läsa texter, titta på videor eller gör sin röst hörd i omröstningar. De kan också testa sina kunskaper i quiz. Målgrupp: Här hittar du material för alla åldrar och verksamhetsformer. Här finns materialet
    • Rädda barnen Här hittar du material som kan användas i undervisning om barns rättigheter och barns situation i världen. Målgrupp: Här hittar du material för alla åldrar och verksamhetsformer. Här finns materialet
    • Barnrätt för alla, Barnombudet i Uppsala län. Material, metoder och handledningsmaterial för att lära ut om barnkonventionen. Man kan skriva ut eller beställa det. Målgrupp: Här hittar du material för alla åldrar och verksamhetsformer. Materialet hittar du här.
    • Barnkonventionen och böcker — läs om barns rätt Här har barnbibliotekarier samlat tips på böcker som går att koppla ihop med ett antal artiklar i FN: s barnkonvention. Här finns materialet
    • Filmer "Rättighetsbärarna" Vi lyssnar till barns erfarenheter och berättelser utifrån barnkonventionens olika artiklar. Vi låter även makthavare och experter lyssna, kommentera och ge vägledning. Målgrupp: Här hittar du material för alla åldrar och verksamhetsformer.   Här finns materialet
    • Filmer "De rättslösa" 11-åriga Justine hittar plötsligt en helt annan värld - där barnens rättigheter står på spel. Hon bestämmer sig för att hjälpa barnen och tillsammans kämpar de för att skapa rättvisa. En berättelse som förklarar barnkonventionen och vad som händer när alla rättigheter försvinner, finns på flera språk. Målgrupp: Grundskola år 4-6. Här finns materialet
    • Ljud "Barnens rätt"  I fem dokumentärer berättar barn om sina erfarenheter. Genom att höra hur andra barn reflekterar och tänker kan lyssnaren börja fundera över sin egen vardag och samtalen kan börja. Varje avsnitt är fristående och knyts till artiklar i barnkonventionen. Målgrupp: Grundskola F-6 och grundsärskola. Här finns materialet
    • Ljud "Barns rätt med Jonas"  Programledaren Jonas Leksell pratar med sin mamma om sin barndom, om hur det var att vara barn då och vilka rättigheter han hade. Men hur ser det ut i dag? För att ta reda på det pratar han med olika barn om deras liv och rättigheter, kopplat till barnkonventionen. Målgrupp: Grundskola F-3. Här finns materialet
    •  Böcker för barn "Rätt lätt" är en serie barnböcker som bjuder in barn och vuxna till en livfull diskussion om barnets rättigheter i vardagliga situationer. Rätt lätt knyter ihop barnkonventionen med förskolans och skolans värdegrund. Böckerna inkluderar mångfald, genus och funktionsnedsättning och finns på svenska, arabiska och somaliska. Målgrupp: Grundskola F-6. Här finns materialet
    • Här kan du läsa Barnkonventionen hos Barnombudsmannen
    • Barnrättsdetektiverna är ett kostnadsfritt och upplevelsebaserat läromedel där elever utforskar hur barnkonventionen funkar i den egna skolan. De guidas genom en digital bana av de animerade barnrättsdetektiverna Mika, Nadia och Leo som berättar om barns rättigheter och ger eleverna detektivuppdrag. Vad betyder rätten att vara trygg och hur trygg är skolmiljön? Hur funkar rätten att påverka i skolan? Var finns rätten till lek? Eleverna skapar detektivrapporter om det de hittar och kan ge förslag kring hur skolans barnrättsarbete kan utvecklas och stärkas. Målgrupp: Grundskola F-3. Här finns materialet.

     Barnrättsdetektiverna har tagits fram genom ett Arvsfondsprojekt och under läsåret 2021-2022 kan skolor boka MR-piloterna för kostnadsfria (digitala eller fysiska) träffar. Upplägget kan vara allt från en kortare guidning i läromedlet till en hel temadag – eller mer – kring Barnrättsdetektiverna och barnkonventionen. Kontakta info@mr-piloterna.se för mer information.