Årshjul för teman kopplade till diskrimineringsgrunderna och stadens planer

Här hittar du årshjulet för de olika diskrimineringsgrunderna. Varje tema är kopplat till stadens planer. Följ länken för att komma vidare vid respektive tema.

Göteborgs Stads plan

Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Översikten ger dig som rektor och lärare möjlighet att på ett bättre sätt få en överblick över vilka dagar vi uppmärksammar i grundskoleförvaltningen. Det ger i sin tur bättre möjligheter att planera undervisningen och andra aktiviteter i skolan utifrån diskrimineringsgrunderna och stadens planer.

Stödmaterial

Övergripande stödmaterial till årshjulet hittar du längst ner på den här sidan.

Årshjul

Vårtermin

Hösttermin

Januari

Tema:​ Uppmärksammandet av arbetet mot rasism och antisemitism

Förintelsens minnesdag 27/1

Augusti

Tema: Trygghet och främjande arbete mot kränkningar (kopplat till PDK,)

Februari

Samernas nationaldag 6/2.​​

September

Mars

Tema: Jämställdhet

Internationella kvinnodagen 8/3 

Tema: Funktionsnedsättning ​

Rocka sockorna 21/3

Oktober​

Tema: Barns rättigheter

FN-dagen 24/10

April

Tema: Sex och samlevnad

Världshälsodagen 7/4

Romadagen 8/4* se februari.

November​

Tema: Rätt till ett liv fritt från våld

Orange day 25/11​​

Barnkonventionens dag 20/11 *hör ihop med oktobers tema. 

Maj​​

December​

Uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck inför lov. 

Juni

Tema: HBTQI

West Pride maj/juni

Juli​

Tornedalingarnas dag 15/7* se februari. 


info årshjul 2021.pptx