Normer och värden i skolan

Målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. Det förutsätter att värdegrunden integreras i kunskapsmålen. I spalten till vänster hittar du olika teman som ingår i skolans värdegrundsuppdrag med tillhörande stödmaterial för lärare.