Så här bygger Emmaskolan relationer med vårdnadshavare

Ett bra möte med vårdnadshavare kan stärka relationen mellan skola och hem och bygga den tillit och förtroende till skolan som vi vet gynnar elevernas utveckling. Skola och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Här kan du titta på en film om hur Emmaskolan arbetar med att bygga relationer med vårdnadshavare.

Här kan du läsa mer om samverkan mellan skola och hem: https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/grundskola/sa-fungerar-grundskolan/samverkan-mellan-skola-och-hem