Så här bygger Emmaskolan relationer med vårdnadshavare

Skola och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. På Emmaskolan arbetar medarbetarna aktivt med relationsskapande aktiviteter med vårdnadshavare som gör att de känner sig viktiga och delaktiga. Elevhälsoteamet och övriga medarbetare jobbar tillsammans med noggrant förberedda föräldramöten.

Här kan du läsa mer om samverkan mellan skola och hem: https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/grundskola/sa-fungerar-grundskolan/samverkan-mellan-skola-och-hem