Bli VFU-handledare

Är du en engagerad lärare som gärna vill dela med dig av dina erfarenheter och stötta lärarstudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen? Att vara VFU-handledare är ett utvecklande uppdrag där du får möjlighet att påverka hur framtidens lärare kommer att arbeta. Här kan du läsa mer om vad det innebär att ta emot en student som gör VFU.

Vad gör en VFU-handledare?

Uppdraget som VFU-handledare innebär att dela med sig av sina erfarenheter, att handleda och stödja en eller flera studenter. Vanligtvis är en VFU-period fem veckor och de flesta studenterna genomför fyra VFU-perioder. För att vara VFU-handledare ska läraren vara behörig i de ämnen där man handleder studenten. VFU-handledare bidrar till att utbilda framtida kollegor och är mycket betydelsefulla för studenternas utveckling till professionella lärare.

Uppdrag

 • Handleda, stödja och utmana studenten.
 • Planera och genomföra handledningstillfällen med studenten.
 • Skapa förutsättning för studentens kunskapsutveckling i enlighet med hens kursmål.
 • Bidra till kurslärarens bedömning av studenters måluppfyllelse.
 • Samverka med grundskoleförvaltningens VFU-samordnare.

 • Delta i relevant kompetensutveckling för uppdraget så som introduktions- och handledarutbildning.


 • Skapa en god bild av skolan som arbetsplats och vara en god ambassadör för arbetsplatsen och grundskoleförvaltningen.

Vill du veta mer?

Kontakta Caroline Söderlind Löfdahl, på enheten för kompetensförsörjning caroline.soderlind.lofdahl@grundskola.goteborg.se

En viktig roll

Kompetenskriterier för att bli VFU-handledare:

 • Du ska vara legitimerad lärare och arbeta minst 75 procent med rätt inriktning.
 • Du ska vara yrkesskicklig och insatt i uppdraget utifrån aktuella styrdokument för VFU-uppdraget.

 • Du behöver vara uppdrags- och utvecklingsorienterad samt vara en god ambassadör för arbetsplatsen och grundskoleförvaltningen.

 • För att bli VFU-handledare är det meriterande om du genomgår en introduktionsutbildning samt en handledarskapsutbildning på 7,5 hp.

Du som är lärare kan anmäla ditt intresse till din närmsta chef. För mer information kontakta ansvarig VFU-samordnare eller läs mer på Styrande dokument på intranätet.

Stödmaterial och inspiration

Information från GU:s Medarbetarportal

På Göteborgs Universitet Medarbetarportal kan du hitta viktig information till dig som planerar att bli VFU-handledare eller redan har ett uppdrag. Här finns en allmän orientering om uppdraget samt information om handledarutbildningen på 7,5 hp. Här hittar du även en film om VFU och behovet av nya lärare i Sverige samt varför du som VFU-handledare spelar en viktig roll i den framtida lärarförsörjningen. Länk till Medarbetarportalen Göteborgs Universitet.