Introduktionsperiod

Alla nyutexaminerade lärare har rätt till en introduktionsperiod och att få stöd under sitt första år i yrket. Inom grundskoleförvaltningen får den nyutexaminerade läraren en mentor utsedd av rektor på skolan. Mentorns uppgift är att stötta och hjälpa den nyutexaminerade läraren på väg in i yrket.

Utveckling av introduktionsperioden

Just nu är grundskoleförvaltningen mitt i ett utvecklingsarbete av introduktionsperioden. Syftet med utvecklingsarbetet är att erbjuda en likvärdig och kvalitativ introduktionsperiod i förvaltningen. I utvecklingsarbetet inhämtar vi perspektiv från nyutexaminerade lärare, lärarstudenter, rektorer och fackliga representanter, det viktigaste är att våra nyutexaminerade lärare får det stöd de är i behov av.

Hittills vet vi att det efterfrågas ett introduktionspaket som innehåller allt ifrån undervisningsskicklighet, digitala verktyg och anställningsavtalets innehåll. Arbetet fortgår nu med att formalisera ett mentorskap som har detta innehåll.