Ungdomsfullmäktige


För att få fler unga att kandidera och att rösta behöver varje skola en kontaktperson som samordnar och leder arbetet med valet till ungdomsfullmäktige. Skolor som har kontaktpersoner och som arbetar med ungdomsfullmäktige som en del i skolans demokratiuppdrag har ett högre antal elever som både kandiderar och röstar

Det här är ungdomsfullmäktige 

Ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar från alla stadsdelar i Göteborg. De är mellan 12-17 år och diskuterar tillsammans olika frågor som rör unga i Göteborg. Ungdomarna bestämmer själva vilka frågor som ska diskuteras. Genom ungdomsfullmäktige har unga möjlighet att påverka kommunens nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar.

Val till ungdomsfullmäktige 

Valet till Ungdomsfullmäktige genomförs i stadens skolor i november varje år. Målet för grundskoleförvaltningen är att eleverna i högre grad deltar i valet till Ungdomsfullmäktige och att valet blir en del av skolans demokratiuppdrag. Den som är folkbokförd (bor) i Göteborg, har börjat 6:e klass men inte fyllt 18 år kan ställa upp i valet till ungdomsfullmäktige. Den som har börjat 5:e klass men inte fyllt 18 år får vara med och rösta. 

Kontaktperson

För att kunna genomföra valet på ett bra sätt ska alla skolenheter med årskurs 5 och uppåt ha kontaktperson. Detta gäller både grundskola och grundsärskola. Det går bra att ha samma kontaktperson på flera skolenheter.

Kontaktpersonens uppgift är att:

  • Se till att elever på skolan känner till att de kan kandidera och rösta i valet till ungdomsfullmäktige.
  • Informera kollegor om arbetet med ungdomsfullmäktige så att de kan förklara för eleverna vad ungdomsfullmäktige. är och vad det innebär att kandidera och rösta.
  • Underlätta så att röstning kan ske på lektionstid.
  • Delta i digital utbildning och övriga digitala möten som samordnaren tillhandahåller.
  • Ha kontakt med samordnaren för ungdomsfullmäktige när det behövs.

Inspirera till valdeltagande och kandidatur

Att ge unga kunskap om och väcka engagemang i vårt samhälle är avgörande för vår gemensamma demokrati. Har du inte arbetat med valet tidigare finns förslag på upplägg i arbetet med ungdomsfullmäktige och en powerpointpresentation som ger bra stöd.

  • Sätt upp affischer om valet till ungdomsfullmäktige på skolan där elever rör sig, affischer skickas ut till alla berörda skolor. 
  • Påminn om att kandideringen öppnar, den sker digitalt på ungdomsfullmäktiges hemsida.
  • Påminn om att valet till ungdomsfullmäktige startar. Röstning sker digitalt på ungdomsfullmäktiges hemsida.
  • Erbjud elever att rösta under lektionstid för det brukar höja valdeltagandet.
  • Prenumerera på UF-bladet så du håller dig uppdaterad om vad som är aktuellt just nu.

Viktiga datum att hålla koll på och mer information 

Det finns en egen webbplats om ungdomsfullmäktige på goteborg.se. Där hittar du all information du behöver, bland annat viktiga datum. Via den här länken kommer du till ungdomsfullmäktiges webbplats på goteborg.se.