Hur får vi arbetet med elevers inflytande att spraka utifrån de förutsättningar vi har?

Publicerad 15 maj 2024

Under studiedagen den 28:e oktober har du som har särskilt ansvar för arbetet med elevråd och/eller elevskyddsombud på din skola möjlighet att tillsammans med andra fördjupa dig i de uppdragen.

Under studiedagen kommer du att:
- Lära och dela tillsammans med kollegor i staden.
- Med stöd av vana processledare ta fram handlingsplaner för arbetet
med elevråd och/eller elevskyddsombud på din skola.
- Få en lärorik och rolig dag med fullt fokus på frågor vi sällan har
möjlighet att fördjupa oss i.
Kom gärna fler från samma skolenhet, det blir mer givande!
Lunch ingår!
Tid/datum: 28 oktober klockan 11-16.30
Plats: Centralt belägen lokal, mer info kommer