Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Lantmätaregatan 21 teknikförskola är en nystartad förskoleverksamhet med teknikprofilering. Detta innebär att vi tillsammans med barnen undersöker vardagsteknik, där vi vill väcka nyfikenhet samt inspirera till eget och gemensamt upptäckande och utforskande.

Avdelningar och personal

På våra fyra avdelningar Konstruktörerna, Problemlösarna, Innovatörerna och Uppfinnarna går cirka 60 barn. Avdelningarna är åldersindelade. I nuläget har vi enbart utbildad personal och en hög andel förskollärare.

Nya lokaler och stor förskolegård

Våra lokaler är nya och förskolegården är stor och kuperad. Förskolan är byggd i ett plan och är därför lättillgänglig. Gården är variationsrik med bland annat hinderbana, sandlåda med solskydd och ytor där barnen kan cykla omkring.

Unik tekniksatsning

Teknikförskolan är den första i sitt slag i Göteborg. Hos oss ges förskolebarnen möjligheter att arbeta i olika projekt med teknikinriktning - att upptäcka, experimentera och undersöka hur vardagstekniken fungerar. Här skapar vi ett laboratorium, ”Labbet”, där barnen kommer få möjlighet att använda olika verktyg och bygga föremål efter deras egen design. Olika it-verktyg ska vara naturligt i vardagen för barnen på vår förskola, då vi jobbar med programmering, att skapa egna filmer med mera. Personalen hos oss utbildas löpande i teknikpedagogik och vi har ett nära samarbete med bland annat Volvo Cars, Volvo lastvagnar, Chalmers och Universeum.

Vill du besöka oss?

Alla besök för visningar av förskolan är inställda tills vidare på grund av Covid 19. När vi erbjuder visningar igen uppdaterar vi informationen här.