Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Förskolan Långströmsgatan 34 D är en helt nybyggd förskola med fina lokaler som bjuder in till utforskande, lek och kreativt skapande. Förskolan ligger i ett vackert grönområde nära Biskopsgårdens bygglekplats.

Förskolans avdelningar och personal

Förskolan har cirka 95 barn fördelade på fem avdelningar:

Diamanten – yngre barn
Safiren – yngre barn
Rubinen – äldre barn
Smaragden – äldre barn
Kristallen – yngre barn 

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare, och personal som ansvarar för kök och lokalvård. 

Avdelningarna är ljusa och rymliga. Miljöerna är planerade med barnet i fokus och bjuder in till utforskande, lek och kreativt skapande.

Undervisning, lek och omsorg bildar en helhet

I samverkan med barn och vårdnadshavare erbjuder engagerade pedagoger en variation av aktiviteter där undervisning, lek och omsorg bildar en helhet.

Varje dag fylls med olika aktiviteter, utifrån ett tematiskt innehåll, både inomhus och utomhus. Vi fokuserar mycket på barns språkutveckling och förskolans värdegrund.

Vår gård består av både naturliga gräsytor och planerade lekredskap. En skön pergola täcker sandytorna. Vid fint väder under vår, sommar och höst äter vi ofta mellanmål ute. Gården angränsar till härliga grönområden.

Stor del av maten är ekologisk

Förskolan har ett eget tillagningskök där en stor del av maten som serveras är ekologisk. Frukost serveras klockan 8, lunch cirka klockan 11 och mellanmål cirka klockan 14.30.