Vår skola

På Långedragsskolan går elever i förskoleklass till årskurs 6, och vi har anpassad grundskola för årskurs 1 till 6. Hos oss ska alla känna sig som hemma. Vi arbetar vi med kamratstödjare och trivselregler för att skapa gemenskap och trygghet.

Skolans profil

Vår skola har en retorikprofil. Det innebär att eleverna dagligen tränar och utvecklar sina retoriska kunskaper.

Inre trygghet, i rörelse och lustfullt lärande är våra ledord på skolan. Kopplade till ledorden är aktiv fadderverksamhet, tillsammansdagar, röris och utomhuspedagogik.

Vi har vissa lektioner som är gemensamma mellan olika årskurser. Elever i årskurs 1 och 4 arbetar till exempel tillsammans i naturorientering.

Anpassad grundskola

Hos oss går elever i årskurs 1-6 i anpassad grundskola. Vår anpassade grundskola har egna anpassade lokaler på skolan, men vi delar idrottshall, musiksal och skolmatsal (bamba) med övriga grundskolan.

Läs mer om anpassad grundskola 

Fritidshem

Långedragsskolan har två avdelningar på fritidshemmet. En avdelning för förskoleklass till årskurs 1 och en för årskurs 2-3.

För tillfället har vi inga elever från årskurs 4-6 inskrivna i vårt fritidshem, men vi erbjuder självklart även dem en plats om behov finns.

Digitala verktyg

Varje elev får tillgång till en dator att använda i undervisningen. Eleverna ska endast använda datorerna sin undervisning, de får till exempel inte använda skolans datorer för att chatta. 

Trygghet och trivsel

På skolan har vi trivselregler för att elever och personal ska ha en bra, trygg och säker arbetsplats. Tillsammans tar vi hänsyn, visar respekt och är hjälpsamma mot varandra.

Vi arbetar med värdegrundsövningar som kamratstödjare tillsammans med klasslärare kan genomföra med sina klasskamrater. Vi har också enkätundersökningar eleverna får fylla i, så att vi kan se hur trivseln är på skolan.

Kamratstödjare

Från och med årskurs 2 väljer eleverna två eller tre elever i varje klass som ska vara kamratstödjare. Kamratstödjarna ska uppmärksamma det vi vuxna inte ser. De ska inte gå in och bryta konflikter utan säga till en vuxen.

Det är två pedagoger som handleder och träffar kamratstödjarna regelbundet. På deras möten pratar de om något särskilt har hänt och de samarbetar med mobbningsteamet på skolan om någon blir mobbad. Om det är något som har inträffat pratar vi först med den som blivit utsatt. Därefter pratar vi med den elev som har utsatt någon för mobbning. 

Likabehandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få den.

Skolmiljö

Vi är rädda om vår skolmiljö och varandras saker. Alla elever på skolan ansvarar för sina egna ytterskor och ytterkläder och att de förvaras där de ska. Detta för att skapa en så trivsam innemiljö som möjligt. Pengar och personliga värdesaker bör eleverna lämna hemma. Det händer att saker går sönder eller kommer bort. Skolan kan inte ta ansvar för privata värdesaker.

  • Om eleverna orsakar skador på skolans byggnader eller saker, eller någons privata egendom blir vårdnadshavare till den eleven skyldig att betala pengar.
  • På skolgården får eleverna inte använda cykel, sparkcykel, inlines eller skateboard. Det beror på att skolgården är liten och olycksrisken blir därför för stor.
  • Alla skolans elever ska vara ute på rasterna, om inte vi tillsammans med vårdnadshavare har kommit överens om något annat. Om en elev behöver gå hem ska eleven be sin ansvariga lärare om lov att få gå hem.
  • Elevernas mobiltelefoner ska vara avstängda under skoltid, på grund av hänsyn och respekt för varandra.

Skolans elever får gärna äta en frukt eller grönsak på rasterna men inte godis eller snacks. Nötter, mandel och jordnötter får inte finnas i någon form på skolans område, på grund av att det finns allergiska personer.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Långedragsskolan använder vi oss till stor del av vår lärplattform Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.