Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Landsvägsgatans förskola ligger i Linnestaden, område Haga. På förskolan finns en avdelning, Draken. Här går ca 17 barn i åldrarna 1-5 år. De tre pedagoger som arbetar på Draken är utbildade barnskötare och förskollärare.

Förskolan ligger placerad på bottenplan i ett bostadshus och har ljusa fina lokaler. Avdelningen består av 3 rum, där vi kan leka och ha olika aktiviteter under dagarna. Inomhus delar vi ofta upp barnen i mindre grupper. Det ger lekro och pedagogerna kan lättare tillgodose de behov och intressen som finns i gruppen.

Vi har en inhägnad lekplats i anslutning till förskolan och ser utevistelsen som viktig. Vårt mål är att alla barn ska ha möjlighet till utelek vid minst ett tillfälle varje dag. Vår gård är liten men där kan vi utveckla vår fantasi, skapa och konstruera, spela boll och röra på våra kroppar.

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning när barnen skolas in här hos oss. Det innebär att Ni som vårdnadshavare är med Ert barn tre hela dagar på förskolan. Därefter går barnet korta dagar ensamma. Hela inskolningstiden beräknas till ca 3 veckor.

Den här inskolningsformen ger er vårdnadshavare en god inblick i vår vardag och vår verksamhet och vi lär känna varandra.


Så här kan en dag på Draken se ut:

8.00 Frukost

8.45-10.45 Utelek – gruppaktiviteter

11.00 Samling

11.15 Lunch

12.00-14.00 Vila – lugna aktiviteter

14.30 Mellanmål

15.00 Inne- eller utelek