Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Vi erbjuder dig och ditt barn en rolig, upplevelsebaserad verksamhet med barnen i fokus. På vår förskola har vi sagan som arbetsmetod vilket innebär att vi lär och utvecklas tillsammans genom gemensamma upplevelser i sagans värld.

Landerigatan 11 är en nybyggd förskola och vår verksamhet startade i början av 2014. Förskolan ligger i ett äldre bostadsområde med landshövdingehus och villor med närhet till allmänna kommunikationer.

På ena sidan av förskolan finns bostadshus och på den andra ett grönområde. Vi har även gångavstånd till kulturhuset Kåken som erbjuder ett brett kulturutbud samt innehåller ett bibliotek och en öppen förskola.

Fyra avdelningar

På vår förskola finns fyra avdelningar - Lärkan, Eken, Duvan och Björken - fördelade på två våningsplan. Lärkan och Eken är för de lite äldre barnen, och Duvan och Björken är för de yngre. På avdelningarna arbetar både förskollärare och barnskötare.


Foto: Lo Birgersson

Vi lär oss i sagans värld

På vår förskola har vi sagan som arbetsmetod vilket innebär att vi lär och utvecklas tillsammans genom gemensamma upplevelser på ett lekfullt sätt med hjälp av sagans värld. Genom att vi alla arbetar med samma saga ökar samhörigheten på förskolan för såväl barn och föräldrar som personal.

Vårt arbetssätt gör att vi ofta samarbetar mellan avdelningarna. Gemensamma aktiviteter har vi både ute och inne.

Vi arbetar aktivt med att planera och utveckla verksamheten genom ett systematiskt kvalitetsarbete enligt Läroplan för förskolan.


Foto: Lo Birgersson

Vår miljö: Ateljé, odlingslådor och mycket mer

Våra avdelningar Lärkan och Eken finns på våning två. Här finns en lärandemiljö anpassad speciellt för de äldsta barnen. På entréplan finns Duvan och Björken, och där finns en stimulerande lärandemiljö för de yngsta barnen.

Vi har ljusa lokaler där det finns utrymme för lek och lärande. Lokalerna är byggda för att gynna samverkan och samarbete mellan avdelningarna. Vi har en gemensam ateljé på varje våningsplan som bjuder in till ett naturligt samarbete.

Förskolans gård, som är gemensam för alla avdelningar, är kuperad och här finns gungor, sandlådor och rutschkana. Det finns odlingslådor som vi använder tillsammans. Vi är utomhus varje dag, där barnen får möjlighet att utvecklas och stimuleras motoriskt. När vi är ute på gården har alla ett gemensamt ansvar för barnen som går på förskolan.

Våra förhållningssätt

Vi på förskolan vet vårt uppdrag och vem vi är till för.
Vi arbetar tillsammans.
Vi bryr oss.
Vi tänker nytt.

Barnens lärande och utveckling i centrum.

Vi lägger grunden för barnens fortsatta utbildning.
Vi utvecklar förskolan tillsammans.
En rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn.
Vi satsar mer där det behövs mest.

Hos oss på Landerigatan formas framtiden.

Besöka förskolan

Vi har besökstider ett par gånger per termin. Ring till avdelning Duvan för att ta reda på vilka datum ni kan besöka förskolan och få en rundvisning. Rundvisningen sker oftast mellan klockan 16.30 – 17.00.