Foto: Eva Johansson

Vår förskola


Förskolan arbetar aktivt med värdegrundsarbete, lärande miljö, barnens delaktighet och medskapande samt rörelse, utevistelse och god matkultur.

Förskolan har tre avdelningar: Krabban, Karamellen och Kantarellen, de har alla barn i åldrarna 1-5 år. Vi har en stor trevlig gård som inbjuder till utomhusaktiviteter.

Planerade aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Förskolan erbjuder en lugn, trygg och stimulerande miljö för våra barn. Vi går ut varje dag oavsett väder och gör utflykter när möjlighet ges.

Förskolan har ett eget kök som serverar frukost, lunch och mellanmål.