Foto: Oliver Andersson

Om Läder med mera

Läder med mera är en daglig verksamhet för dig med intellektuella funktionsvariationer och autismspektrumtillstånd. Vi erbjuder varierade dagar och ett brett utbud, där läderhantverk står i centrum.

Läder med mera vänder sig till personer med intellektuella funktionsvariationer och autismspektrumtillstånd.

Vi har möjlighet att ta emot 25 deltagare på Läderverkstan. Vi är 6 stödassistenter och en stödpedagog. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik som TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och bildstöd, seriesamtal samt bildprat. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningsätt och använder MI (en specifik samtalsmetod och förhållningssätt för motiverande samtal, Motivational Interviewing) vid motivationsarbete.

Läder med mera ligger på Ebbe Lieberathsgatan 19 i Göteborg.

Våra lokaler ligger på två plan. Hiss finns. Vi har en större köks- och matsalsdel, stora rum och arbetsytor samt flera mindre rum för våra aktiviteter. Vi har två toaletter, varav båda är tillgänglighetsanpassade.

För dig som åker med färdtjänst är adressen Varbergsgatan 8C. Närmaste spårvagnshållplats är Varbergsgatan. Dit kommer du med spårvagn 2 och 4. Lokalen ligger 200 meter från hållplatsen.

Ladda ner faktablad

Faktablad Läder med mera daglig verksamhet