Bilder från Läder med mera

Läder med mera är en daglig verksamhet för dig med intellektuella funktionsvariationer och autismspektrumtillstånd. Vi erbjuder varierade dagar och ett brett utbud.

Foto: Karl Krigsman
Interiör verkstaden.
Foto: Oliver Andersson
Detalj från verkstaden.
Foto: Oliver Andersson
Massage med wellness-gruppen.
Foto: Oliver Andersson
Entré från Ebbe Lieberathsgatan.
Foto: Oliver Andersson
Tillgänglighetsanpassad entré på baksidan med adress Varbergsgatan 8C.