Bibliotekets program

Under våren 2021 har vi inga program här i biblioteket på grund av pandemin.


 

 

 

 

Sommarboken på Kyrkbyns bibliotek

Datum
Måndag 16 augusti
Tid
13:00–14:30