Vår skola

Kvibergsnässkolan finns sedan hösten 2010 i nyrenoverade lokaler i Fjällbo Parkområdet. Skolan låg tidigare i Kvibergsnäs landeri – därav namnet Kvibergsnässkolan.

Mål och arbetssätt

Kvibergsnässkolan är en av tre regionala skolor i Göteborg för elever med autism. Personalen består av förskole- och grundskolelärare och elevassistenter med mycket vidareutbildning inom autism. Eleverna har individanpassad undervisning med tydliggörande pedagogik.

Dialog med vårdnadshavare

Kontaktbok

Alla elever har en kontaktbok där vi skriver och visar bilder varje dag om vad ditt barn har varit med om i skolan.
Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att ringa eller mejla till ditt barns lärare.

Familjefest

Vi bjuder in till familjefest varje termin. Då är du som vårdnadshavare, syskon och vän välkommen till oss. Eleverna underhåller och visar upp vad de har arbetat med under terminen.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla barn känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.