Vår skola

Kvibergsnässkolan finns sedan hösten 2018 i nyrenoverade lokaler i Kvibergsskolan. Skolan låg tidigare i Kvibergsnäs landeri – därav namnet Kvibergsnässkolan.

Mål och arbetssätt

Personalen består av förskole- och grundskolelärare, elevassistenter och lärare i fritidshem med mycket erfarenhet och vidareutbildning inom anpassad grundskola. Eleverna har individanpassad undervisning med tydliggörande kommunikation och pedagogik.

Dialog med vårdnadshavare

Kontaktbok

Alla elever har en kontaktbok där vi skriver och visar bilder varje dag om vad ditt barn har varit med om i skolan.

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att ringa eller mejla till ditt barns personal.

Familjefest

Vi bjuder in till familjefest varje termin. Då är du som vårdnadshavare, syskon, släkting och vän välkommen till oss. Eleverna presenterar vad de har arbetat med under terminen.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla elever känna sig trygga. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning.