Förändringar från höstterminen 2021

Publicerad 4 december 2020

Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Kvibergsnässkolan berörs inte av beslutet. Läs mer här om varför vi gör förändringarna och vilka skolor som berörs.

Nu har grundskoleförvaltningen tagit det första steget för att införa en ny organisation för skolenheterna från och med att läsåret startar hösten 2021. Den 14 oktober beslutade politikerna i grundskolenämnden att slå samman skolenheter som finns på samma adress från läsåret startar hösten 2021.

Förändringen genomförs bland annat för att ge eleven en tydligare väg genom skolan genom sammanhållna stadier. Detta för att ge en tryggare skolgång.

Ett annat skäl är att ge skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. I slutändan handlar det om att vi ska kunna ge alla elever en undervisning av hög kvalitet.

Kvibergsnässkolan berörs inte av beslutet

  • Kvibergsnässkolan är en av de skolorna som inte berörs av beslutet eftersom vi inte har flera skolenheter på samma adress. Vår skolenhet fortsätter att vara en 1-9 grundsärskola från höstterminen 2021.

  • Det blir inga förändringar för elever på Kvibergsnässkolan. Elever som går på Kvibergsnässkolan får en sammanhållen skolgång från förskoleklass till årskurs nio. Det betyder att inga elever behöver byta skolenhet hösten 2021 utan kan gå kvar i Kvibergsnässkolan om de så önskar.

Mer information

Politikerna i grundskolenämnden beslutade i juni, 2020 att en ny organisation för skolenheterna ska införas från läsårsstart hösten 2021. På www.goteborg.se/nyskolenhetsorganisation kan du läsa mer om bakgrunden till förändringarna. Här hittar du frågor och svar och en förteckning över vilka förändringar som görs på skolenheterna.