Aktuellt

  • Förändringar från höstterminen 2021

    Publicerad 4 december 2020
    Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Kvibergsnässkolan berörs inte av beslutet. Läs mer här om varför vi gör förändringarna och vilka skolor som berörs.