Lokaler

Det finns en stor variation av lokaler i Kvibergs Park, bland annat i Kvibergs kaserner som ägs och förvaltas av Higab, Prioritet Serneke Arena, Beachcenter och även i den planerade föreningsbyn.

De karaktäristiska tegelröda kasernbyggnaderna från 1895 är en stark påminnelse om områdets historia. Idag rymmer byggnaderna bland annat utbildnings- och föreningslokaler, kontor, idrottsanläggningar, restaurang och museum.

Nya lokaler

Många nya byggnader har tillkommit sedan regementsdagarna. Prioritet Serneke Arena och Beachcenter är de senaste tillskotten och fler idrotts- och skolbyggnader planeras. Utöver detta finns 15 små och stora byggrätter i en planerad föreningsby där verksamheter med inriktning på idrott, hälsa och kultur själva kan bygga egna eller gemensamma anläggningar.

När området växer med nya lokaler öppnar sig möjligheter för fler verksamheter att flytta in.

Kvibergs kaserner

Byggnaderna som ingår i det gamla kasernområdet förvaltas av det kommunala bolaget Higab. Om du har en verksamhet som du tror skulle passa in på området kan du kontakta Higab eller besöka deras webbplats för att se vilka lokaler som finns lediga just nu: www.higab.se

Prioritet Serneke Arena

Är du intresserad av Prioritet Serneke Arena kan du besöka deras webbplats: www.prioritetsernekearena.se

Föreningsbyn

Är du intresserad av plats i föreningsbyn kan du kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad: www.goteborg.se/idrottoforening

Föreningslokaler idag

Det finns ett antal föreningar som har sina föreningslokaler i området. Här hittar du information om dem.