Vår förskola

Alla språk är lika viktiga och Kvadrantgatans förskola arbetar för att barnen ska utveckla sitt språk på flera olika sätt. Vi arbetar för att utveckla en aktiv flerspråkighet med modersmål som grund.

Miljön har stor betydelse i att stimulera barnens lärande och att inbjuda till lek, gemenskap och utveckling. Tillsammans med barnen utvecklar och förbättrar vi miljön, utifrån deras behov och intressen.

Rolig och utmanande gård

Vi har många aktiviteter och lekar utomhus, som utvecklar barnens språk och motorik. Området runt omkring förskolan är en viktig resurs för fantasi och lustfylld inlärning och vi tar många skogspromenader där.

Pedagogik och profil

Vi har en öppen och innehållsrik pedagogisk verksamhet. Vi arbetar för att främja barnens lust att lära och att stärka deras tillit till sin egen förmåga att lära. Vi vill att barn och föräldrar är delaktiga i vårt arbete och är öppna för deras påverkan.

Kultur och gemensamma upplevelser är också viktiga för barnens utveckling. Därför gör vi utflykter till museum, bibliotek, konserthuset, teatrar, biografer med mera.