Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Kunskapsgatan 3A ligger i området Lindholmen med utsikt över hamnen. Förskolan är byggd i två plan och består av fyra avdelningar.

Avdelningar och personal

Förskolan Kunskapsgatan 3A ligger i området Lindholmen i Lundby med närhet till Norra Älvstranden och utsikt över hamnen. 

Vi har fyra avdelningar på förskolan som heter Vallmon, Timotej, Smörblomman och Blåsippan. På alla avdelningar har vi barn i åldrarna 1-6 år. Sammanlagt finns det cirka 76 barn och 13 personal på förskolan, personalen är förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter.

Lokaler och gård

På förskolan är ditt barn i en inspirerande och lustfylld miljö som uppmuntrar till lek och utforskande. Förskolan är byggd i två plan och består av stora ljusa och luftiga moduler. Det finns en stor gård som barnen leker på varje dag. Här kan de göra flera aktiviteter som utvecklar motoriken, exempelvis klättra, åka rutschkana, leka i lekhus, sandlåda och bland träd. Det finns ytor där de kan cykla och leka olika bollekar.

Gården är uppdelad i två delar så att vi kan dela upp barnen i mindre grupper och  arbeta med läroplansmålen och utomhuspedagogik. 

Vår pedagogik

Vi följer förskolans läroplan och arbetar mot mål kring normer och värden, helhet och allsidighet, matematik, skapande, kommunikation, naturvetenskap och teknik, lek, hälsa, barns delaktighet och inflytande samt digitalisering.

I förskolan lägger vi grunden för det livslånga lärandet och vi anser att språket är viktigt för att barnen ska få en god start. Därför arbetar vi aktivt med att utveckla arbetssätten kring barns språkutveckling. En viktig del i detta är att vi bemöter barnens olika språk och kulturer med nyfikenhet. Tillsammans erövrar vi språket.

Vi vill att barnen ska lära känna sig själva, förstå alla sina sidor och få verktyg för att hantera sina känslor och sin relation till andra. Vi lägger stor vikt vid den egna individens styrka genom att arbeta med barnets självkänsla, självförtroende och sin rätt till egna uppfattningar.

En del av vår vision är att förskolan ska vara en plats där barnens bästa alltid kommer i främsta rummet och där varje barn och pedagog känner sig välkommet, trivs, utvecklas och har roligt.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar och stänger på en avdelning. På förmiddagen erbjuder vi barnen olika aktiviteter utifrån läroplansmålen till exempel språk, matematik och teknik, digitalisering och hållbar utveckling.

Vi har ett årshjul som vi följer med olika temaveckor utifrån olika normer och värden och traditioner. Vi firar även högtider som midsommar, Nobeldagen (med Nobelmiddag), lucia och uppmärksammar andra kulturella högtider.